Lunsjmøte før by:larm

Brak inviterer alle aktører fra regionen som skal til bylarm til lunsjmøte i Bergen fredagen før avreise.

 

Hvem skal dra, hva skal dere gjøre der og hvordan kan vi løfte og synliggjøre hverandre best mulig?

 

Ta kontakt på brak@brak.no hvis du vil delta, men ikke har mottatt invitasjon.

Siste nytt