Kulturrådet – Ung respons

Hvem kan få støtte?

Barn og unge mellom 6 og 19 år kan søke og få støtte. Ung respons er for de unge og det er de unge som bestemmer hva de vil gjøre. Det kan være behov for å få veiledning og hjelp av voksne.

Hva kan du få penger til?

Her er noen forslag til måter du kan fortelle om din kunstopplevelse på:

Lage en kort film eller video
Lage et radioprogram
Lage en prisutdeling over beste kunst, der unge sitter i juryen
Sette opp en utstilling
Lage en gateaksjon
Spille inn musikk i et studio
Lage et nettsted
Utvikle en app

Hvordan søke?

Man må få hjelp av en over 18 år for å komme inn på søknadskjema. Dette kan være en forelder, et søsken eller en annen person.

Hvorfor logge inn med Bank ID?

Kulturrådet kan ikke holde en person under 18 år juridisk ansvarlig og kan derfor ikke utbetale penger til personer som er yngre.

Kan man søke flere ganger?

Ja, man kan søke om midler til flere prosjekter. Man kan også være deltaker i andres prosjekt og ikke være søker selv.

Kan voksne være med?

Ja, voksne kan være med i prosjektet, men de er underordnet de unge. De skal med andre ord ikke bestemme. Dere kan søke penger til lønn til voksne profesjonelle. Om dere ønsker å for eksempel spille inn musikk i et studio så vil det være naturlig å ha med en lydtekniker. Lydteknikerens lønn er noe prosjektmidlene kan dekke.

Hva skal med i budsjettet?

Budsjettet er en oversikt over hvilke utgifter og inntekter dere kommer til å ha, som for eksempel leie av lokale og leie av utstyr. Husk å ta med alle utgifter dere ser for dere, og list opp under utgifter dersom dere søker penger fra andre steder.

Når får man svar på søknaden?

Alle får e-post med svar i innen 30. juni 2014.

Når får man utbetalt penger?

Dersom søknaden din blir innvilget, vil du få et brev som må signeres av den voksne som logget inn på søknadskjemaet ditt. Penger utbetales når Kulturrådet mottar dette brevet.

Når må prosjekter være ferdige?

Prosjekter må ferdigstilles innen 31. oktober 2014

Hva skjer etter man er ferdig med prosjekter?

Da må man sende inn en kort rapport om prosjektet pr. mail. I rapporten må dere skrive hvem som deltok i prosjektet og en kort tekst om hva dere gjorde og hvordan det fungerte.

Se her for mer info og søknadsskjema.

Siste nytt