Kulturrådet: prosjektstøtte visuell kunst

Om ordningen

Prosjektstøtte visuell kunst har som formål å styrke produksjon og formidling av samtidskunst.

Hva kan få støtte?

Det kan søkes om tilskudd til produksjon og formidling av samtidskunst. Eksempelvis kan det søkes om tilskudd til:

  • utstillinger og annen visning av samtidskunst
  • workshops, seminarer og konferanser
  • formidlingstiltak
  • utstillingsprogrammering

 

Hvem kan søke?

Privatpersoner, private institusjoner, offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke. Institusjoner med fast årlig tilskudd over statsbudsjettet, innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond. Unntak kan vurderes for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet.

 

Les mer og søk her

Siste nytt