Kulturrådet/FFLB: Norsk musikk i audiovisuelle produksjoner

Målet med ordningen er å fremme ny norsk originalmusikk i norske audiovisuelle produksjoner, som film, tv-produksjoner, dokumentar og dataspill.

I tillegg skal støtteordningen styrke samarbeidet mellom musikk- og filmbransjen – slik at produktenes markedsføringspotensial øker – samt bidra til prosjekter som stimulerer til lansering av norske artister og audiovisuelle produksjoner i inn- og utland.

Hva kan få støtte?

Det kan søkes om tilskudd til produksjon av norsk musikk i audiovisuelle produksjoner. Med audiovisuelle produksjoner menes kortfilm, langfilm, dokumentarfilm, tv-produksjoner og dataspill. Ordningen støtter ikke produksjon av musikkvideo.

Bruk av spesialkomponert norsk musikk og bruk av norske musikere med internasjonalt potensial vektlegges.

Med norsk musikk menes musikk av komponister og musikere som bor og hovedsakelig har sitt kunstneriske virke i Norge.

Dette er ikke en ordning til støtte for direkte innkjøp av ferdig norsk musikk til audiovisuelle produksjoner. Unntaket er med mindre dette gir en klar merverdi og inngår i ytterlige planer for lansering av musikken og spredning av de audiovisuelle produksjonene.

Hvem kan søke?

Norske audiovisuelle produksjonsselskaper og plateselskaper kan søke sammen eller alene. Den som er hovedansvarlig for prosjektet må stå som søker.

 

Les mer om støtteordningen her. 

OBS: Husk at Kulturrådets søknader har frist kl 13:00!

Siste nytt