Kulturrådet: musikere og musikkensembler

Om ordningen

Det kan søkes om tilskudd til konsert- og turnévirksomhet. Ordningen retter seg mot profesjonelle musikere og artister, ensembler og band innen alle sjangre. Tilskuddsordningen bidrar til at musikk av høy kvalitet blir tilgjengelig for flest mulig og rommer alt fra mindre turnéprosjekter til mer omfattende virksomhet med behov for langsiktige tilskudd over ett eller flere år. Ordningen har fire søknadsfrister i året, med en hovedsøknadsfrist i september.

Tilskuddsordning for musikere og musikkensembler er sammen med tilskuddsordning for bestillingsverk og produksjonsstøtte den største bidragsyteren til offentlig finansiering av det frie utøverfeltet i Norge. Fra ordningen for bestillingsverk og produksjonsstøtte gis det tilskudd til komponering og utvikling av repertoar og materiale. Fra ordningen for musikere og musikkensembler gis det tilskudd til innøving, preproduksjon og turnering.

Formål

Tilskuddsordning for musikere og musikkensembler har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon slik at musikk av høy kvalitet blir tilgjengelig for flest mulig. Ordningen skal bidra til å gi musikere og musikkensembler profesjonelle rammer og mulighet for utvikling.

Hvem kan søke?

Profesjonelle musikere, artister, ensembler, band og støtteapparat innen alle sjangre kan søke. Det stilles ingen krav til organisasjonsform. Støtteapparat plikter å involvere parten de representerer når de søker tilskudd.

Hva kan få tilskudd?

Det kan søkes tilskudd til enkeltstående turnéprosjekter og til konsert- og turnevirksomhet over lengre perioder. Utgifter til innøving, preproduksjon og administrasjon knyttet til konsert- og turnévirksomheten kan inngå i søknaden.

Hva kan ikke få tilskudd?

Det gis ikke tilskudd til:

 • Komponering og utvikling av repertoar og materiale. Det vises til tilskuddordningen Bestillingsverk og produksjonsstøtte musikk.
 • Innspillings og utgivelseskostnader.
 • Investering i utstyr.
 • En enkeltstående konsert.
 • Konsertvirksomhet som ikke er offentlig eller allment tilgjengelig.
 • Konsertvirksomhet som ikke er honorert.
 • Virksomheter med fast statlig tilskudd.
 • Utøvere under utdanning.
 • Aktivitet som har funnet sted før gjeldende søknadsfrist.
 • Søknader som tidligere har blitt vurdert og som ikke inneholder vesentlige endringer.
 • Prosjekter som allerede har fått tilskudd fra ordningen for den aktuelle perioden.

 

Les mer og søk her

Siste nytt