Kulturrådet: Kreativ næring – næringsutvikling

Ordningen er et insentiv til større økonomisk bærekraft og retter seg mot kunstnere og mindre virksomheter innen distribusjon, markedsføring, formidling eller salg av kulturelle uttrykk.

Den langsiktige målsetningen er å styrke det profesjonelle apparatet rundt utøvende aktører i det frie feltet, og bidra til at kunstproduksjoner får et større marked eller bredere publikum.

Hva kan få støtte?

Det kan søkes tilskudd til tiltak innen markedsutvikling, forretningsutvikling, distribusjon eller formidling som bidrar til økte inntekter basert på kunstnerisk virksomhet. Det kan som hovedregel kun gis tilskudd en gang fra ordningen til tiltaket.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

Det gis ikke tilskudd til innholdsproduksjon, ordinær drift, kulturarrangementer (konserter, turneer, fremvisninger, utstillinger m.m.) eller forskning.

Som hovedregel gis ikke støtte til et tiltak mer enn en gang, og det gis ikke tilskudd til tiltak som er satt i gang før søknad er innsendt. Det kan ikke søkes om tilskudd flere ganger til et prosjekt som allerede har fått avslag innenfor samme budsjettår, med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden (nytt budsjettår starter 1. desember).

 

Hvem kan søke?

Målgruppen for disse midlene er virksomheter i formalisert samarbeid med profesjonelle kunstneriske aktører. Eksempler på slike virksomheter kan være agenter, managere, forleggere, gallerister, produsenter og arrangører. Det må vises godt hvordan tiltaket vil føre til økte inntekter og langsiktig økonomisk vekst for virksomheten og samarbeidende kunstneriske aktører.

I tillegg til bransjene visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur og kulturvern, omfatter kulturell og kreativ næring i Kulturrådets satsing film, arkitektur, design, mote og spill. Kun virksomheter med organisasjonsnummer kan søke.

 

Les mer om støtteordningen her

OBS: Husk at Kulturrådet har søknadsfrister kl 13:00!

Siste nytt