Kulturrådet: Fonograminnspilling

Formålet med ordningen er å støtte innspilling og utgivelse av musikk som det er et særskilt behov for å støtte, eller som det av musikkhistoriske grunner er viktig å sikre blir dokumentert og tilgjengeliggjort.

Tilskudd til innspilling fra Norsk kulturfond er begrenset til fire bestemte områder:

  • innspilling av komposisjonsmusikk fra Norge, herunder partiturmusikk, orkesterverk og elektroakustiske komposisjoner
  • innspillingsprosjekter for barn og unge
  • innspillinger som dokumenterer utøvertradisjoner i Norge herunder norsk folkemusikk både innen slåttespell, kveding og bygdedans
  • innspillinger av tradisjonsmusikk fra den flerkulturelle musikkscenen i Norge.

For søknad om generell innspillingsstøtte:

se Prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde

Ordningen stiller ikke særlige krav til hvem som kan søke. Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte fra prosjekter/tiltak som støttes av Kulturrådet.

Les mer og søk støtte her

Siste nytt