Kulturrådet: Fond for lyd og bilde – prosjektstøtte

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak og fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film og billedkunst. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk.

Prosjektstøtte i Fond for lyd og bilde er delt i 7 ulike ordninger. Hvilken av de 7 ordningene du søker velger du i søknadsskjemaet.

Det er mulig for å søke flere ulike typer av prosjektstøtte til samme søknadsfrist. Det må sendes nytt søknadsskjema for hver type prosjektstøtte.

Det må dokumenteres at fullførte prosjektet vil være tilgjengelige gjennom en eller flere offentlig tilgjengelige distribusjonskanaler.

Det er en forutsetning at produktet det gis tilskudd til ikke gjøres utilgjengelig for privatkopiering.

Dette er de 7 ordningene for prosjektstøtte i Fond for lyd og bilde:

Prosjektstøtte fonograminnspilling:

 • Det kan søkes støtte til innspilling, produksjon og formidling av et fremtidig album eller serie av singler med minimum samlet varighet på 20 minutter.

Prosjektstøtte musikk – (konsert, turné og komponering):

 • Det kan søkes støtte til komponering av musikk og til konserter/turnévirksomhet i Norge eller utlandet.
 • Spillestedene må ikke være fastlagt på søknadstidspunktet, men antall spillesteder må være bestemt.
 • Det kan ikke søkes til oppsettinger hvor annet enn musikk er det vesentlige.

Vennligst merk Prosjektstøtte musikk ikke omfatter innspilling og produksjon av musikk (da må du søke Prosjektstøtte Fonograminnspilling).

Prosjektstøtte scene:

 • Det kan søkes støtte til produksjon av nye scenekunstforestillinger.
 • Det må planlegges visninger/fremførelser av det ferdige scenekunstprosjektet for et publikum. Søknaden må oppgi antall budsjetterte forestillinger.
 • Det kan også søkes om tilskudd til markedsføring/PR/annonsering som del av scenekunstprosjektet.
 • Ordningen gjelder produksjon av forestillingen, ikke forprosjekter eller utvikling.

Prosjektstøtte kortfilm/dokumentarfilm:

 • Det kan søkes støtte til produksjon og ferdigstilling av kortfilm og dokumentarfilm.
 • Prosjektet må ha norsk hovedprodusent.
 • Det gis kun støtte til ferdig produksjon, ikke til forprosjekter eller piloter.

Se egen PDF med viktig informasjon vedrørende søknader om tilskudd til filmproduksjoner.

Prosjektstøtte billedkunst:

 • Det kan søkes støtte til produksjon og formidling av digital kunst, videokunst og fotografi, samt markedsføring/PR/annonsering av billedkunstprosjektet.
 • Det kan søkes støtte til performance og lydkunst som inngår i prosjekter innenfor kategoriene digital kunst, videokunst og fotografi.

Prosjektstøtte tekst:

 • Det kan søkes støtte til tekst til musikk og til manusutarbeidelse for teater og audiovisuelle produksjoner (alle formater av film og serier).
 • Det gis støtte til utvikling av manusdelen.
 • Det gis ikke støtte til research til dokumentarfilm eller til skjønnlitteratur som romaner, noveller, dikt eller tegneserier.

Prosjektstøtte diverse:

 • Det gis støtte til sammensatte kunstprosjekter som dekker flere av kunstområdene over. Her menes tverrkunstnerisk produksjon som integrerer ulike kunstarter eller uttrykk fra ulike kunstfelt.

Ta gjerne kontakt med saksbehandler i Fond for lyd og bilde dersom du er usikker på hvilken ordning for Prosjektstøtte du skal velge.

Fond for lyd og bilde gir ikke tilskudd til:

 • Arrangører eller festivaler.
 • Seminarer, studiereiser, reisestipend eller utgifter til kurs/utdanning.
 • Innkjøp og vedlikehold av utstyr og instrumenter.
 • Produksjon og lansering av spill.
 • Forprosjekter, piloter og research.
 • Amatørvirksomhet. Det kan imidlertid gis tilskudd til profesjonelle bidrag i samarbeidsprosjekter mellom profesjonelle og amatører.
 • Søkere med offentlig driftstilskudd og søkere med offentlig grunnfinansiering.
 • Drifttilskudd av institusjoner, organisasjoner, lag, grupper og tilsvarende, eller til prosjekter i regi av offentlige etater eller institusjoner.

Les mer her.

 

Obs: Husk at Kulturrådet har søknadsfrister kl 13:00!

Siste nytt