Kulturrådet: arrangørstøtte scenekunst

Ordningen har som formål å gi programmeringsmidler til arrangører som presenterer profesjonelle scenekunstproduksjoner av høy kunstnerisk kvalitet.

Arrangørstøtteordningen for scenekunst skal:

  • stimulere til visning av nasjonal og internasjonal scenekunst
  • stimulere til nyskapende formidlingsmåter
  • bidra til at arrangører med et høyt kvalitetsnivå utvikles
  • gi forutsigbarhet i programmeringsarbeidet som strekker seg over et eller flere år

Hva kan få støtte?

Det kan søkes om midler til programmering. Utgifter til administrasjon av programmerings- og arrangørarbeidet dekkes også. Programmet skal vise helhet og egenart.

For enkeltgjestespill og turneer, se: Støtteordning for formidling/gjestespill

Det gis ikke tilskudd til:

  • Investering i utstyr
  • Driftsutgifter
  • Arrangementer som har funnet sted før gjeldende søknadsfrist

Hvem kan søke?

Målgruppen for arrangørstøtteordningen for scenekunst er arenaer som festivaler, kulturhus og andre regionale  arrangører,  som presenterer offentlige visninger av profesjonell scenekunst. Arrangøren må kunne vise til ansvarlig drift og kontinuitet.

Søker må ha organisasjonsnummer, enkeltpersoner kan ikke søke denne tilskuddsordningen og henvises til Støtteordning for formidling/gjestespill.

Tilskuddsmottakere som mottar årlig tilskudd fra Arrangørstøtte scenekunst kan normalt ikke søke om støtte til enkeltgjestespill.

Les mer om støtteordningen og søk her

Siste nytt