Kulturkontakt Nord: Kultur- och konstprogrammet

Kultur- och konstprogrammet beviljar bidrag till projekt från alla kultur- och konstfält.

Kvalitet och nytänkande är väsentliga kriterier vid utdelningen av stöd.

Programmet har två delar, så kallade moduler.

Produktionsinriktad verksamhet

Denna modul är avsedd för projekt som satsar på kultur- och konstproduktioner samt kreativt arbete. Nyckelordet är innovation, vilket innebär utveckling och testning av nya idéer, koncept och processer.

Kompetensutveckling

Denna modul är avsedd för projekt som satsar på utbyte av information och kompetensutveckling för aktörerna inom kultur- och konstfältet. Detta kan ske i form av t.ex. seminarier, kurser eller workshops.

Kultur- och konstprogrammet har år 2013 en rambudget på 2 116 532 EUR (DKK 15 747 000).

Kultur- och konstprogrammets mål

•Främja nya impulser och initiativ på kulturområdet: lokala, nationella, regionala
och internationella aktörer, organisationer och institutioner
•Bidra till att etablera det nordiska kultursamarbetet och konsten som ett viktigt inslag bland kulturaktörer i de nordiska länderna samt på Färöarna, Grönland och Åland. Och göra detta samarbete synligt i en international sammanhang
•Bidra till att genomföra kulturministrarnas strategi för det nordiska kulturella samarbetet 2013–2020

For mer info og søknadsskjema, se her: http://www.kulturkontaktnord.org/lang-sv/kulturprogrammen/kultur-och-konstprogrammet

Siste nytt