Komponistforeningen: prosjektstøtte

Retningslinjer for søknader om festival- og prosjektstøtte.

NKFs styre behandler søknader om støtte innen to ordninger; festivalstøtte og prosjektstøtte. Ordningene er åpne for alle, både medlemmer, ikke-medlemmer og andre så fremt søknadene faller inn under kriteriene nedenfor. Som hovedregel vil søkere maksimalt kunne få tilskudd tre år på rad. Nye tiltak som kan gi langsiktig virksomhet vil prioriteres.

Søknader skal inneholde prosjektbeskrivelse og budsjett, og sendes til komponist@komponist.no.
Innvilgede prosjekter må sende rapport for bruk av tilskuddet i etterkant.

Det gis ikke støtte til enkeltkonserter, bestillingsverk og komponering, personlige kunstneriske prosjekter, turneer, tiltak, prosjekter og virksomhet for enkeltkomponister eller musikere.

PROSJEKTSTØTTE
Det er mulig å søke om støtte til prosjekter og tiltak som kommer norske komponister og norsk musikkliv til gode.

Prosjekter som faller inn under følgende hovedområder vil prioriteres:

I. Til fremme av norsk musikk innen et bredt spekter av uttrykk, herunder:
a) Prosjekter som øker eksponeringsflaten for ny norsk musikk i radio, tv, på internett og
på utgivelsessiden.
b) Prosjekter som styrker framføringsmulighetene for norsk musikk.
c) Prosjekter som starter, bygger opp eller styrker formidlingsapparatet for norsk musikk.
d) Prosjekter som eksponerer norsk musikk internasjonalt.

II. For styrking av de kulturpolitiske rammevilkårene for komponister, herunder:
a) Prosjekter som fremmer likestilling blant komponister og i musikklivet.
b) Prosjekter som styrker eller bygger opp om at det finnes et bransjeapparat for komponister.
c) Prosjekter som utforsker nye næringsmodeller for komponister.

III. Kunnskapsutvikling, diskusjon og musikkfaglige prosjekter, herunder:
a) Prosjekter som bidrar til en offentlig diskurs av høy kvalitet om norsk musikk.
b) Prosjekter med et pedagogisk fokus, og langsiktige rekrutteringstiltak til det skapende musikkfeltet.
c) Prosjekter som bidrar til faglig utvikling for komponister og andre i norsk musikkliv.
d) Prosjekter som utvikler ny kunnskap om norsk musikkbransje og om norske komponister.

Søknadsfrister er 1. februar, 1. juni, og 1. oktober

 

Les mer på komponistforeningens nettside.

Siste nytt