Komponistenes vederlandsfond

Komponistenes Vederlagsfonds formål er å støtte skapende tonekunst, uansett genre. Støtte skal komme de komponister til gode som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats (vedtekter, §1) Fondet gir støtte til yrkesaktive komponister i form av arbeidsstipend, reisestipend, utstyrsstipend og fordypningsstipend.

4 ulike komponiststipend

Yrkesaktive komponister/låtskrivere kan søke om støtte. Den enkelte komponist/låtskriver må selv søke.

Du kan søke flere typer av stipend, men vær oppmerksom på at fondet innvilger normalt kun ett stipend per søker.

En tildeling blir sett i lys av søkerens bevilgninger de siste årene. Fondet prioriterer komponister som har en høy andel i musikkverkene/låtene.

Vi innvilger ikke støtte til:

 • innøving
 • innspilling
 • fremføringer
 • utøvende virksomhet
 • arrangering
 • stemmeskriving
 • Prosjekter som har vesentlige inntekter fra annet hold – både offentlige og private – er ikke berettiget til støtte.

 

Vi er flere komponister som skriver musikk sammen, kan vi søke? Se ofte stilte spørsmål

CV

CV skal være komposisjonsrelatert. Den skal være oppdatert med utdanning, verksliste, utgivelser og lignende knyttet til din virksomhet som profesjonell komponist. I verkslisten oppgis antall komponister og andeler i verket.

Arbeidsstipend

Arbeidsstipend gis for komponering av et konkret angitt verk, eller realisering av et prosjekt, som det ikke foreligger bestilling for. Om prosjektet er i samarbeid med et etablert ensemble, en institusjon eller annen aktør, så legg ved informasjon om tidligere søknader for prosjektet og utfallet av disse.

 • Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en kort beskrivelse av verket/prosjektet som ønskes realisert.
 • Vedlegg søknadsbeløp skal vise hvordan du har regnet ut komponisthonoraret, som bør være utregnet i samsvar med Veiledende satser for komponisthonorar. Støtte vil normalt være begrenset til halvparten av gjeldende honorar. Unntaksvis kan styret bevilge fullt honorar.
Reisestipend

Reisestipend gis til et konkret prosjekt, for eksempel kurs, utdannelse, festivaler, fremføringer og annet. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en kort beskrivelse av formålet med reisen. Et enkelt reisebudsjett skal legges ved.

Utstyrsstøtte

Utstyrsstøtte gis til innkjøp av utstyr som direkte knytter seg til komponering.

 • Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en kort beskrivelse av hvordan det aktuelle utstyret er avgjørende i komposisjonsarbeidet.
 • Et detaljert innkjøpsbudsjett skal legges ved.
Fordypningsstipend (kun søknadsfrist i september)

Fordypningsstipend tildeles for å gi komponister mulighet til kunstnerisk fordypning i ett år. Søkere må dokumentere og vise til produksjon på høyt nasjonalt nivå.

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

 • En grundig beskrivelse av fordypningsprosjektet som skal gjennomføres.
 • Hvilke komposisjonsrelaterte utfordringer som det skal arbeides med.
 • Målsetting som forklarer hvordan dette prosjektet er avgjørende for søkerens arbeid som komponist.
 • En realistisk plan for gjennomføring innenfor stipendperioden.

Fordypningsstipend har kun søknadsfrist i september. Stipendet tildeles for det påfølgende kalenderåret, og blir utbetalt i januar og juli. De som blir bevilget fordypningsstipend høsten 2019 får i løpet av 2020 utbetalt totalt kroner 268 222. Fordypningsstipendet følger størrelsen på Statens arbeidsstipend ved tildelingstidspunktet. Det er ikke anledning til å kombinere fordypningsstipendet med Statens arbeidsstipend eller høyere utdanning.

Understøttelse

Eldre komponister og deres etterlatte kan søke om understøttelse. Søkerens samlede økonomiske situasjon tas i betraktning. Søknaden kan sendes som brev eller e-post.

Søknaden skal inneholde:

 • Søkerens navn
 • Adresse: gateadresse, postadresse
 • telefonnummer
 • Søkerens skattemelding
 • Navn på komponist må oppgis

Kontoradresse: Komponistenes vederlagsfond, Universitetsgaten 18, 0164 Oslo
E-postadresse: post@musikkfondene.no

Organisasjonsstøtte

Tilskudd til organisasjoner og foreninger som har til hovedformål å fremme skaping av ny norsk musikk, uansett genre. Fondet støtter ikke organisasjoner som primært driver med konsertvirksomhet. Institusjoner som har vesentlige inntekter fra annet hold – både offentlige og private – er ikke berettiget til støtte. Organisasjonsstøtte har kun søknadsfrist i februar.

 • Prosjektbeskrivelsen skal vise hvordan en eventuell bevilgning vil komme norske komponister til gode, utover konsertvirksomhet.
 • Budsjett skal legges ved.

Personvernerklæring

Her finner du fondets personvernerklæring

NB. Søknadsfristen er kl. 13.00

Les mer og søk støtte her

Siste nytt