Komponistenes vederlagsfond

Yrkesaktive komponister/låtskrivere kan søke om støtte. Den enkelte komponist/låtskriver må selv søke. Du kan søke flere typer av stipend, men vær oppmerksom på at fondet innvilger normalt kun ett stipend per søker. En tildeling blir sett i lys av søkerens bevilgninger de siste årene. Fondet prioriterer komponister som har en høy andel i musikkverkene/låtene.

Komponistenes vederlagsfond har fire ulike stipend man kan søke om

Arbeidsstipend

Arbeidsstipend gis for komponering av et konkret angitt verk, eller realisering av et prosjekt, som det ikke foreligger bestilling for. Om prosjektet er i samarbeid med et etablert ensemble, en institusjon eller annen aktør, så legg ved informasjon om tidligere søknader for prosjektet og utfallet av disse.

  • Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en kort beskrivelse av verket/prosjektet som ønskes realisert.
  • Vedlegg søknadsbeløp skal vise hvordan du har regnet ut komponisthonoraret, som bør være utregnet i samsvar med NKF og NOPAs satser for beregning av komponisthonorar: Veiledning for beregning av komponisthonorar. Støtte vil normalt være begrenset til halvparten av gjeldende honorar. Unntaksvis kan styret bevilge fullt honorar.
Reisestipend

Reisestipend gis til et konkret prosjekt, for eksempel kurs, utdannelse, festivaler, fremføringer og annet. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en kort beskrivelse av formålet med reisen. Et enkelt reisebudsjett skal legges ved.

Utstyrsstøtte

Utstyrsstøtte gis til innkjøp av utstyr som direkte knytter seg til komponering.

  • Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en kort beskrivelse av hvordan det aktuelle utstyret er avgjørende i komposisjonsarbeidet.
  • Et detaljert innkjøpsbudsjett skal legges ved.
Fordypningsstipend (kun søknadsfrist i september)

Fordypningsstipend tildeles for å gi komponister mulighet til kunstnerisk fordypning i ett år. Søkere må dokumentere og vise til produksjon på høyt nasjonalt nivå.

Les mer og søk her

 

OBS: Søknadsfrist kl 13!

Siste nytt