Hordaland Musikkråd: Voksenopplæringsmidler

Øvingsstøtte for kor, orkester, band og spelemannslag

Hordaland musikkråd gir gjennom Musikkens studieforbund tilskudd til voksenopplæring i musikk. Dette er en statsstøtte som gis til organisert opplæring i for eksempel samspill, gruppeopplæring, instruksjon og spesielle opplæringstiltak. På disse siden finner du de viktigste opplysningene om tilskuddsordningen og søknadsprosedyren for ordningen. I disse dager går vi over til det nye nettbaserte systemet for voksenopplæringstilskudd, KursAdmin.

For mer info, se her.

Siste nytt