Hordaland fylkeskommune: Kunstnarstipend

Kunstnarstipend til profesjonelle kunstnarar – innan ulike kunstfelt - busett i Hordaland

Kven kan søkje

Du må vere profesjonell, utøvande kunstnar busett i Hordaland for å kunne søkje kunstnarstipenda. Det vert ikkje gitt støtte til personar som er under formell kunstutdanning / i ein grunnutdanningsfase. Ein må søkje som enkeltkunstnar og grupper/orkester/firma el kan ikkje søkje som gruppe.

Kva kan støttast

Det vert i 2018 lyst ut 12 utviklingsstipend á 30 000 kroner.

Det er det kreative arbeidet som vert vektlagt. Det kan ikkje søkjast om midlar direkte til instrument, materiale, utstyr ol.

Det kan søkjast innan følgjande kategoriar:

  • Visuell kunst (inkl. kunsthandverk og design)
  • Musikk
  • Scenekunst (inkl. dans)
  • Litteratur og film
  • Anna/tverrkunstnarleg

NB – HFK har i tillegg til desse stipenda særskilde stipend innan folkemusikk.

Om ein har fått kunstnarstipend gjennom HFK skal det gå minst 3 år før ein igjen vil verte vurdert for evt. nytt stipend.

Les meir og søk her

Siste nytt