Hordaland fylke – Kunstnarstipend

Formål

Stønad til profesjonelle kunstnarar i Hordaland

Kven kan søkje

Utøvande kunstnarar busette i Hordaland

Søknadsfrist

1. mai kvart år

Kva kan støttast

Stipendet kan nyttast som arbeids-, etterutdannings- eller reisestipend

Støttenivå

5 stipend á kr 25.000

Se her for mer info og søknadsskjema.

Siste nytt