Artiststipend GramArt

Nå kan du søke Artiststipendet 2018! Fra 20. september tar GramArt imot søknader. 1 million kroner fordelt på fire stipender deles ut, og søknadsfristen er 1. november.

Artiststipendet ble delt ut for første gang i fjor, og i år skal det deles ut 1 million kroner fordelt på inntil fire stipend à 250 000 kroner. Stipendet skal gjøre det mulig for populærartister å utvikle seg kunstnerisk og profesjonelt over en lengre periode. Artiststipendet er øremerket populærartistene og skal tilgodese artister med musikk som hovednæring.

Årets søknadsfrist er 1. november.

Det er Stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister som har opprettet stipendet i samarbeid med GramArt. Stiftelsen forvalter musikkartistenes andel av vederlagsmidler fra Norwaco.

”Pengene som deles ut er generert av bruk av musikk, og skal gå tilbake til artistene.  Vi ønsker å stimulere til ytterligere utvikling, nysgjerrighet og fordypning blant norske populærartister. Vi vil gi artistene som mottar stipendet mulighet til å ta høyere kunstnerisk og profesjonell risiko. Dette kan ha positive ringvirkninger for hele feltet”, sier Fondets styreleder Christian Wadahl Uhlen.

Praktisk informasjon
Søknadsskjema finner du her

Les mer om søknadskriterier på www.artiststipendet.no

Ferdig utfylt søknad sendes til artiststipendet@gramart.no
NB: Søknad og alle vedlegg skal være i PDF-format.

Klikk her for å lese GramArts guide til god søknadsskriving.

Artiststipendet deles ut årlig. Antall stipender vil variere med utbetalingene Fondet mottar fra vederlagsorganisasjonen Norwaco.  Årets søknadsfrist er 1. november, og tildeling vil skje før nyttår.

Les mer på GramArts egne sider

Siste nytt