GramArt artiststipend

Artiststipendet er et årlig prosjekt- og arbeidsstipend som gis til profesjonelle populærartister, for å stimulere til kunstnerisk og profesjonell utvikling og fordypning. Artiststipendet skal gi artister mulighet til å skape og formidle ny musikk samt utvikle sin næring. Artiststipendet utgjør for tiden kr 250.000,- og deles ut uavhengig av organisasjonstilknytning. Antall stipender som tildeles årlig vil variere med søknadsmasse og Fondets inntekter.

Artiststipendet er et nytt stipend opprettet i 2017. Stipendet skal gjøre det mulig for populærartister å utvikle seg kunstnerisk og profesjonelt over en lengre periode. 1 million kroner fordelt på inntil fire stipend á 250 000 kroner deles ut årlig.

Det er Stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister som oppretter stipendet i samarbeid med Artistorganisasjonen GramArt. Stiftelsen forvalter musikkartistenes andel av vederlagsmidler fra Norwaco.

«Pengene som deles ut er generert av bruk av musikk, og skal gå tilbake til artistene.  Vi ønsker å stimulere til ytterligere utvikling, nysgjerrighet og fordypning blant norske populærartister. Vi vil gi artistene som mottar stipendet mulighet til å ta høyere kunstnerisk og profesjonell risiko. Dette kan ha positive ringvirkninger for hele feltet”, sier stiftelsens styreleder Christian Wadahl Uhlen.

Stipendet skal deles ut årlig. Antall stipender vil variere med utbetalingene stiftelsen mottar fra vederlagsorganisasjonen Norwaco.

Årets søknadsfrist er 1. november, og tildeling vil skje før nyttår.

Søknadsskjema finner du her
Ferdig utfylt søknad sendes til artiststipendet@gramart.no
NB: Søknad og alle vedlegg skal være i PDF-format.

Les mer og søk her

Siste nytt