Fritt ord – ekstrabevilgning under koronapandemien

Koronakrisen: Fritt Ord med 40 millioner ekstra til prosjekter

Virusepidemien setter norsk kulturliv og offentlighet i en svært vanskelig situasjon. Stiftelsen Fritt Ord ønsker derfor å bidra ekstraordinært til prosjekter som kan sikre ytringsrommene, utvikle nye ytringsarenaer og bidra til en levende og vital offentlighet.

–Vi øker nå våre bevilgningsrammer med 40 millioner kroner, for å hjelpe til å virkeliggjøre gode prosjekter i en tid som både krever og skaper nye måter å formidle på, sier Stiftelsen Fritt Ords styreleder Grete Brochmann.

Utlysningen er åpen. Søknader kan for eksempel dreie seg om:
– Digital formidling av kunst, kultur, kunnskap og samfunnsdebatt fra frilansere, grupper, institusjoner, organisasjoner m m.

– Prosjektstøtte til spesielt utsatte frie aktører, mindre organisasjoner, små og mellomstore institusjoner og produksjonsselskaper innen Fritt Ords områder.

– Andre typer prosjekter og initiativer med spesiell relevans for formidlingssituasjonen utover i 2020.

Les mer her

Siste nytt