Fritt Ord

Stiftelsen Fritt Ord forvalter midler til prosjekter innenfor programområdene Medier og demokrati, Informasjon og offentlig debatt, Stipend og undervisning og Kunst og kultur.

Spesielt aktuelt for våre medlemmer:

Kunst og kultur

Viktige gjennombrudd for ytringsfriheten har ofte skjedd gjennom kunsten og den allmenne kulturdebatten. Fritt Ords formål dekker kulturtiltak som primært gjør bruk av ordet. I denne sammenheng vil det særlig innebære støtte til resonnerende kataloger, tiltak for meningsutveksling og tverrkulturell dialog i forbindelse med kunstuttrykk, debatt om kulturpolitikk.

Frister og generell informasjon
Fritt Ord har følgende søknadsfrister i 2020:

3. januar 2020 kl. 15.00, blir behandlet i februar
28. februar 2020 kl. 15.00, blir behandlet i april/mai
30. april 2020 kl. 15.00, blir behandlet i juni
4. august 2020 kl. 15.00, blir behandlet i september
11. september 2020. kl. 15.00, blir behandlet i oktober/november
6. november 2020 kl. 15.00, blir behandlet i desember

 

Les mer om ordningen på Fritt Ords nettsider.

Siste nytt