Fond for utøvende kunstnere

Fond for utøvende kunstnere

OM FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE

FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge. Fondsloven definerer musikere, sangere, skuespillere, dansere, sceneinstruktører, dirigenter og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk som utøvende kunstnere. Med profesjonelle utøvere menes de som har det utøvende yrket som sitt hovederverv, altså sitt yrke.

FFUK har følgende støtteordninger:

SØKNADSFRISTER 2018 

Støtte til innspilling, prosjektstøtte og reisestøtte:
Frist 4: Onsdag 15. august kl. 14.00
Frist 5: Onsdag 31. oktober kl. 14.00

LINK TIL SØKNADSPORTAL

Siste nytt