Fond for utøvende kunstnere (FFUK)

FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge. Fondsloven definerer musikere, sangere, skuespillere, dansere, sceneinstruktører, dirigenter og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk som utøvende kunstnere. Med profesjonelle utøvere menes de som har det utøvende virket som sitt hovederverv, altså sitt yrke.

Fondet har følgende støttekategorier:

INNSPILLING – FONOGRAM
  • Støtten gis kun til innspilling av fullengdes album med minimum spilletid på 25 minutter
  • Innspillingen må i sin helhet gjøres i Norge og med produsent som i hovedsak har sitt virke i Norge
  • Støtten er i hovedsak øremerket honorar til de medvirkende profesjonelle utøverne som er bosatt i Norge
    Les mer om Fonogram
PROSJEKTSTØTTE
  • Støtte til konserter/forestillinger/visninger og eventuelt tilhørende prøvetid
  • Prosjektstøtten er øremerket honorar til de medvirkende profesjonelle utøverne som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge
Fondets prosjektstøtte har 5 underkategorier:
Kurs/Seminar
Musikk
Dans
Teater
Musikkteater
Klikk for å lese mer om hver kategori
NB: Prosjektstøtte Kurs/Seminar gis til arrangering av kurs/seminar/workshops for profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt i Norge. Denne støtten kan som et unntak søkes til å honorere kursholdere fra utlandet.
REISESTØTTE

Profesjonelle utøvende kunstnere bosatt i Norge kan søke reisestøtte til kortvarige reiser med kunstfaglig innhold. Støtten kan benyttes til å dekke reise, kost og losji.

Formålet med en reise med kunstfaglig innhold kan være:

  • Deltakelse på kurs/seminar med kunstfaglig innhold, mesterklasser, workshops ol.
  • Privattimer hos timelærer eller ved kunstfaglig institusjon
  • Prøvespill/audition

Maksimal søknadssum er kr. 6.000,- per person/utøver.

Dersom formålet med reisen er turné i forbindelse med konserter/forestillinger – søk heller prosjektstøtte
Les mer om Reisestøtte

REISE- OG ETTERUTDANNINGSSTIPEND
Stipendet kan søkes til lengre opphold, fortrinnsvis i utlandet for å videreutvikle seg som utøvende kunstnere. Eksempler på dette kan være kurs, skole eller privattimer.
Det sendes personlig søknad om stipend, og maksimal søknadssum er kr 25.000,-

Les mer om stipend

Til Søknadsportalen

Søknadsfrister

NB: Søknadsfristen er kl 13.00

Siste nytt