Fond for lyd og bilde: Norsk musikk i audiovisuelle produksjoner

Målet med ordningen er å fremme ny norsk originalmusikk i norske audiovisuelle produksjoner, som film, tv-produksjoner, dokumentar og dataspill.

I tillegg skal støtteordningen styrke samarbeidet mellom musikk- og filmbransjen – slik at produktenes markedsføringspotensial øker – samt bidra til prosjekter som stimulerer til lansering av norske artister og audiovisuelle produksjoner i inn- og utland.

Les mer her

Formålet er også å styrke samarbeidet mellom musikkbransjen og filmbransjen for å øke produktenes markedsføringspotensial og for å bidra til prosjekter som stimulerer til lansering av norske artister og audiovisuelle produksjoner i inn- og utland.

Det kan søkes om tilskudd til produksjon av norsk musikk i audiovisuelle produksjoner.

Bruk av spesialkomponert norsk musikk og bruk av norske musikere med internasjonalt potensial vektlegges. Norsk musikk skal forstås som musikk av komponister/musikere som bor og hovedsakelig har sitt kunstneriske virke i Norge.

Dette er ikke en ordning til støtte for direkte innkjøp av ferdig norsk musikk til audiovisuelle produksjoner med mindre dette gir en klar merverdi og inngår i ytterlige planer for lansering av musikken og spredning av de audiovisuelle produksjonene.

Det gis ikke støtte til produksjon av musikkvideo.

Siste nytt