FFUK – Fond for Utøvende Kunstnere

Fondets midler er øremerket honorar til de utøvende kunstnere som deltar i prosjektet. Fondsloven definerer musikere, sangere, skuespillere, dansere, sceneinstruktører, dirigenter og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk som utøvende kunstnere. Utøverene må bo og hovedsaklig ha sitt virke i Norge.

Støtten gis etter søknad fra den utøvende selv, arrangør, produsent eller andre. Det er Fondets styre som avgjør hvem som skal få støtte. Midlene går i hovedsak til freelancevirksomhet og til frie grupper. Skapende kunstnere som komponister, forfattere, koreografer o.a. kan ikke søke personlig støtte eller stipend i Fondet.
Søknaden må sendes inn før prosjektet er påbegynt / gjennomført.

Fondets støtteordninger
· Innspilling av fonogram
· Prosjektstøtte
· Reisestøtte
· Kurs-/seminarvirksomhet (arrangering)
· Stipend for etterutdanning
· Orkester-/korpsstipend
· Stønad

Innspillinger
Det kan søkes støtte til innspillinger som foretas her i landet, og hvor det hovedsakelig deltar musikere som bor og jobber her i landet. Søker man flere instanser om støtte skal dette oppgis i søknaden. Fondet gir støtte til fysiske og digitale utgivelser som er tilgjengelig gjennom en eller flere profesjonelle salgskanaler.
Fondet fullfinansierer ikke en innspilling. Det gis ikke støtte til innspilling av singel, EP eller demo. Det gis heller ikke støtte til innspillinger som er i gang eller gjennomført. Det benyttes eget søknadsskjema. Søknaden skal inneholde:
· Navn og adresse på hovedartist (dersom en annen enn artisten søker)
· Platetittel samt navn og CV på medvirkende
· Ansvarlig utgiver og innspillingssted
· Innspillingsperiode og utgivelsesdato
· Sjanger
· Budsjett

Prosjektstøtte
Prosjektstøtte er delt opp i musikk, dans, teater og musikkteater, og hvor det hovedsakelig deltar utøvere som bor og jobber her i landet. Det kan søkes støtte til konserter, turnéer, produksjon av forestillinger, visning av forestillinger m.m. Når det gjelder musikkteater må prosjektet ha en scenisk formidling som inneholder flere utøver- kategorier; musikere, sangere, skuespillere og/eller dansere. Fondet gir ikke støtte til kjøp av instrumenter og utstyr. Det søkes i brevs form eller på skjema. Det gis ikke støtte til prosjekter som er i gang eller gjennomført.
Prosjekter fullfinansieres ikke av FFUK, og prosjektstøtten gis som underskuddsgaranti.
Søknaden skal inneholde:
· Opplysninger om prosjektet
· Navn og CV på utøvere
· Dato
· Antall konserter/forestillinger
· Budsjett
· Sjanger (hvis det søkes støtte til musikk)

Reisestøtte
Til kortvarige reiser med kunstfaglig innhold kan det søkes reisestøtte. Det bevilges inntil kr 6.000,- pr. person. Det søkes på skjema eller i brevs form før reisen skal gjøres. Søknaden skal inneholde opplysninger om:
· Reisemål
· Formål
· Dato
· Budsjett

Kurs-/seminarvirksomhet
Det kan søkes støtte til kurs-/seminarvirksomhet (arrangering) som retter seg mot profesjonelle utøvere. Det søkes i brevs form eller på skjema.

Stipend
Én gang hvert år deler fondet ut reise- og etterutdanningsstipend. Stipendet kan søkes til lengre opphold i utlandet, hvor man for eksempel skal gå kurs, skoler eller ta privattimer for å etterutdanne seg innenfor det utøvende yrket. For å komme i betraktning må man ha en profesjonell karriere å vise til. I 2013 vil det bli delt ut 70 stipend á kr 30.000.
Søknadsfristen er fredag15. mars 2013. Søknader må være mottatt FFUK innen fristen for å komme i betraktning

Stønad
Stønad er behovsprøvd ytelse som særlig gis til eldre utøvere. Det benyttes eget skjema, som fås ved henvendelse til fondet. Kopi av ligningsattest må vedlegges søknaden.

Les mer på FFUK’s sider.

Siste nytt