FFLB: Fond for Lyd og Bilde

Formål

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak og fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk.

Hva kan få støtte

a) Produksjon og formidling av lydopptak
b) Konsertvirksomhet
c) Komponering
d) Produksjon og formidling av scenekunstforestillinger
e) Manusutarbeidelse og andre former for tekstproduksjon
f) Produksjon og formidling av kortfilm og dokumentarfilm
g) Produksjon og formidling av foto og billedkunst
h) Sammensatte prosjekter (a-g)

Det er en forutsetning at produktet det gis tilskudd til ikke utstyres med kopisperrer eller på annen måte gjøres utilgjengelig for privatkopiering.

Følgende kategorier får ikke støtte:
a) Studiereiser og andre reisestipend og utgifter til utdanning
b) Innkjøp og vedlikehold av utstyr og instrumenter
c) Driftsstøtte til institusjoner, organisasjoner, lag, grupper og tilsvarende

Det gis ikke støtte til prosjekter i regi av offentlige etater eller institusjoner, søkere med offentlig driftsstøtte og søkere med offentlig grunnfinansiering.

Hvem kan søke

Opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge kan søke.

For mer info, se her.

Siste nytt