Det norske komponistfond

Det norske komponistfond skal stimulere til fremme av skapende tonekunst, uavhengig av genre. Fondets midler skal primært brukes til å støtte bestilling av nye musikkverk hos komponister som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge, og som offentlig har vist sin yrkesaktivitet som komponist. Fondet gjør dette primært ved å innvilge søknader om finansiering av bestillingsverk og prosjektverk.

Hvem kan søke?

Komponister/låtskrivere og bestillere kan søke.

Alle komponister/låtskrivere, uavhengig av sjanger, kan søke om støtte. Forutsetningen er at du kan dokumentere at det finnes en bestiller (et konsertsted, en festival, et orkester/ensemble/band, en solist, o.l.) av musikkverket du søker støtte til. Komponist/låtskriver og bestiller kan ikke være nærstående. Komponisten må i hovedsak bo og ha sitt virke i Norge og kunne vise til offentlig fremføring av ett eller flere tidligere verker.

Formålet til fondet er å være en ressurs for selvstendige komponister/låtskrivere og bestillere. I de tilfellene hvor bestiller er en større norsk institusjon som mottar statsstøtte, må bestiller bidra til finansieringen av komponisthonoraret. Også i de tilfellene der en større norsk institusjon som mottar statsstøtte er part i intensjonsavtalen/kontrakten, forutsettes at denne bidrar til finansieringen av komponisthonoraret. Komponistfondets styre kan i disse tilfellene stille konkrete krav til finansieringsgrad av musikkverket i et eventuelt vedtak om støtte. Om det ikke bekreftes at en vil bidra med slik finansiering, bortfaller også Komponistfondets støtte.

Les mer og søk støtte her

Siste nytt