Det norske komponistfond

Det norske komponistfond skal stimulere til fremme av skapende tonekunst, uavhengig av genre. Fondets midler skal primært brukes til å støtte bestilling av nye musikkverk hos komponister som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge, og som offentlig har vist sin yrkesaktivitet som komponist. Fondet gjør dette primært ved å innvilge søknader om finansiering av bestillingsverk og prosjektverk.

Komponisten/låtskriveren kan søke

Komponisten/låtskriveren kan selv søke støtte fra fondet. I søknaden må en dokumentere at det er en bestiller av musikkverket som det søkes støtte til.

Hvem kan søke?

Komponister/låtskrivere og bestillere kan søke.

Alle komponister/låtskrivere, uavhengig av sjanger, kan søke om støtte. Forutsetningen er at du kan dokumentere at det finnes en bestiller (et konsertsted, en festival, et orkester/ensemble/band, en solist, o.l.) av musikkverket du søker støtte til. Komponist/låtskriver og bestiller kan ikke være nærstående. Komponisten må i hovedsak bo og ha sitt virke i Norge og kunne vise til offentlig fremføring av ett eller flere tidligere verker.

Formålet til fondet er å være en ressurs for selvstendige komponister/låtskrivere og bestillere. I de tilfellene hvor bestiller er en større norsk institusjon som mottar statsstøtte, må bestiller bidra til finansieringen av komponisthonoraret. Også i de tilfellene der en større norsk institusjon som mottar statsstøtte er part i intensjonsavtalen/kontrakten, forutsettes at denne bidrar til finansieringen av komponisthonoraret. Komponistfondets styre kan i disse tilfellene stille konkrete krav til finansieringsgrad av musikkverket i et eventuelt vedtak om støtte. Om det ikke bekreftes at en vil bidra med slik finansiering, bortfaller også Komponistfondets støtte.

Er du i tvil om din oppdragsgiver kvalifiserer som bestiller, kan du ta kontakt med oss.

Kun en søknad per komponist/låtskriver

Styret i fondet forbeholder seg retten til å avgrense behandlingen til en av de innkomne søknadene, der flere søknader er innkommet med samme komponist/låtskriver.

Hva går støtten til?

Støtten går til komponisthonorar for bestillingsverk til offentlige konserter, forestillinger, fremvisninger og tilsvarende. Vær oppmerksom på at det ikke gis støtte til verk som allerede er skrevet/levert. Styret legger vekt på at det er en realistisk fremdriftsplan fra bevilgningsdato til leveringsfrist. Det gis heller ikke støtte til produksjonskostnader og honorarer i forbindelse med innspilling eller fremføring av verket.

Les mer og søk støtte her

Siste nytt