Danske Bank Engasjement

Gir støtte til lokale kulturarrangement.

Danske Bank støtter lokalt engasjement:

  • Inntil 50 000 kroner per prosjekt
  • Alle formål kan søke om støtte fra Danske Bank Engasjement, med unntak av enkeltpersoner og bedrifter

Kunst og kulturliv


Kulturen formidler og rommer noe av den idérikdom og kreativitet som er en forutsetning for at vårt samfunn utvikler seg på sikt. Ideer og gjensidig inspirasjon er hva du oppnår når du bringer to tilsynelatende forskjellige verdener sammen – kultur og næringsliv.
Derfor vil Danske Bank gjerne samarbeide med kulturlivet og bidra til at norsk kulturliv fortsetter med det de er best til – nemlig å inspirere, provosere og utfordre oss alle sammen blant annet på vanetenkning. På grunn av dette er det også viktig at kulturen ikke bare går ut til de få, men til de mange.

Hvem kan søke og hvordan?

Prosjektene må være innenfor det ovennevnte området, samt at de skal være tilgjengelig og til glede for mange. Likeledes skal prosjektene ha lokalt utspring og gjennomføres i regionen.

For mer info og søknadsskjema, se her.

Siste nytt