Buzz: myke lån og prosjektinvesteringer

Utlysning: langsiktige lån og prosjektinvesteringer til musikkselskaper i Bergen kommune

Som del av den lokale krisepakken fra Bergen kommune i forbindelse med koronapandemien, skal Buzz tildele langsiktige lån med lav rente og lang nedbetalingstid samt prosjektinvesteringer med høy risiko. Buzz har mottatt 5 millioner kroner fra Bergen kommune til denne ordningen.

Pengene skal komme kulturnæringen i Bergen kommune til gode. Musikkselskaper, kulturhus og andre private kulturaktører kan søke til ordningen gjennom Buzz.

Søker skal være et AS og ha forretningsadresse i Bergen kommune. Andre selskapsformer kan vurderes, med forutsetning om kommersiell drift.

Les mer om ordningen på Buzz sine hjemmesider

Siste nytt