Braks Årsmøte

Innkalling til årsmøte

Tid for oppsummering og tanker for kommende år! Dette er din største mulighet til å forme Brak, få innsikt i hva Brak har gjort og skal gjøre, våre prioriteringer og satsingsområder. Vi jobber kontinuerlig med å imøtekomme deres ønsker og behov, og kaller med dette inn til årsmøte onsdag 30. april kl 17.00 til 19.00. Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer stiller!

Årsmøtet er Braks øverste myndighet, og avholdes en gang i året.

Alle Braks medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Hvert medlem har en stemme hver, men man må gjerne stille med flere representanter, for å enes om en stemme. Du kan ikke representere flere aktører ved avstemming – altså kan du kun stemme på vegne av én aktør.

Stemmeberettigede aktører må ha vært medlem i minst en måned i forkant av årsmøtet.

Saker og vedtektsendringer som ønskes behandlet må være styret i hende skriftlig senest to uker før årsmøtet finner sted.

Dagsorden:

* Valg av Braks styre. Styremedlemmene velges for 1 eller 2 år. En valgkomité gjør grunnarbeidet og forbereder en innstilling av kandidater til møtet, og årsmøtet velger sitt styre for Brak i kommende periode.

* Årsbudsjett 2014 og handlingsplan 2014-2015

* Aktivitetsrapport og regnskap 2013

Innkalling og dagsorden til Braks Årsmøte 2014

Om Brak:

* Administrasjonen består av Karen Sofie Sørensen (daglig leder), Martin Kvam (informasjonskonsulent), André Borlaug Grønningen (prosjektmedarbeider) og Katrine Fredheim (prosjektleder Sogn og Fjordane).

* Styret består av Charlotte Spurkeland (styreleder), Kristian Stockhaus, Solgunn Slåtto, Jørn Lekve, Per Mygland, Tatiana Palanca (vara). Fire går ut på valg ved årsmøtet i år.

Sakspapirer:

Blir lagt ut på www.brak.no innen to uker før årsmøtet.

Stille til valg?

Ønsker du å stille til valg som styremedlem i Brak? Kontakt brak@brak.no

 

Siste nytt