Brak Fagdag

Brak Fagdag
Vel møtt til en dag med kurs, presentasjoner, panelsamtaler og bransjetorg for alle aktører i musikkbransjen!

 

Om Brak fagdag

Brak fagdag setter fokus på nye muligheter i en musikkbransje i endring. Det blir kurs og for både artister, arrangører og øvrig bransje i alt fra juss og artistkontrakter, internasjonalisering og management, i tillegg til panelsamtaler om alternative finansieringskilder og om sjangerdefinisjoner.

Program fagdag:

ALLE

Panelsamtale: Sjangerdefinisjoner

Folkemusikk, elektronisk musikk, jazz, klassisk, samtidsmusikk, verdensmusikk, pop eller rock? Kan vi definere sjangerskiller lenger og hvorfor og hvordan gjør vi i så fall det? Hvordan tilpasser vi oss et altetende publikum som i stadig større grad plukker arrangement uavhengig av sjangerdefinisjoner? Hvordan kan vi samarbeide bedre på tvers av sjangerne når det kommer til kompetansedeling og internasjonalisering?

I panelet:
Anders Beyer (direktør for Festspillene i Bergen)
Nina Torske (daglig leder Vestnorsk jazzsenter)
Annlaug Børsheim (Musiker og styreleder Columbi Egg)
Mikal Telle (Made Management og Tellé Records)
Kathrine Synnes Finnskog (Daglig leder for Music Norway)

Panelsamtale: Alternative finansieringskilder for musikkbransjen

Mange artister og aktører i musikkbransjen tjener lite penger på sin kunstneriske aktivitet. Flere opplever også at steget fra å spille sammen i øvingslokalet til å gi ut plate er vanskelig å bestige, samtidig som arrangører og andre ser konsertene og prosjektene sine gå med røde tall. Hvordan kan man få midler til et prosjekt utenom offentlig støtte og ordinære salgsinntekter? Vi presenterer et panel av det vi kaller alternative finansieringskilder for musikkbransjen, som kanskje vil bli enda viktigere i tiden framover: crowdfunding, investeringsfond og sponsing.

I panelet:

 • På crowdfunding siden har vi besøk av Fredrik Hjermstad fra Newjelly. Lars Christian Bjørknes fra Major Parkinson vil snakke om deres erfaring med crowdfunding av den siste plata.
 • Stein Bjelland kommer fra Buzz og vil informere hvordan et investeringsfond for musikkbransjen som krever avkatning, kan være med på å bygge en sterkere bransje.
 • Kristian Riis fra multiselskapet Volcano i Danmark deler av sine erfaringer med sponsing av kultur, samarbeid med næringslivet og sponsoravtaler for artister.
 • Ordstyrer er Rhiannon Hovden Edwards – daglig leder for Musikkutstyrsordningen med lang erfaring fra musikkbransjen som både agent for artister og fra scenedrift.

KURS FOR ARTISTER

Digital distribusjon med Spotify

For å nå ut med musikk, må man være aktiv på de forskjellige digitale platformene. Disse er igjen under stadig utvikling, og nye muligheter kommer.
Urørt har fått nye sider og er viktig for å nå ut på radio i Norge, YouTube er under stadig forandring og er den viktigste streamingplatformen i USA og streamingtjenestene kommer med stadig nye tilbud både med bedre kvalitet og som promoteringsverktøy.

Spotify har lansert flere nye løsninger den siste tiden, og vi får besøk av Eva Lægdsgaard Madsen og Erika Wiklund fra Spotify som vil fortelle om dette.

Managerrollen

Managerrollen har vært i utvikling på lik linje med musikkbransjen ellers. Dagens managere må gjerne følge mindre men flere inntektsstrømmer, og må ofte jobbe for å finne alternative finansieringsskilder. Danske Volcano (Nephew, Kashmir, Veto m.m.) og norske Vox Artist (Janove Ottesen, Kaizers Orchestra, Frida Amundsen, Thea & The Wild, Noora Noor, Bel Canto m.m.) er to management som har videreutviklet managerrollen på hvert sitt vis.

Et innblikk i managerrollen anno 2014, får vi av:

 • Kristian Riis (Volcano)
 • Eivind Brydøy (Vox Artist)

Publishing og synch

Introduksjonskurs om publishing, låtskriving og synch.

 • Hvordan skrive låter for andre?
 • Publishingavtaler i 2014
 • Synch, gode penger eller mest reklame?
 • Behøver man en publisher eller kan man gjøre mye selv
 • Tips om klarering av rettigheter

Foredragsholder: Kai Robøle (Waterfall Music)

Hva gjør en music supervisor? Johan Borg fra Ohlogy i Stockholm forteller om rollen til en music supervisor, hva de ser etter når de skal finne musikk til reklame eller andre produksjoner. Han kommer med tips til hva du kan gjøre for å øke sannsynligheten for at din musikk blir brukt i filmer eller reklame.

Eksport / Distribusjon

Det er mange forskjeller i musikkmarkedet i Skandinavia og resten av verden, og man må ofte tenke annerledes når man skal inn i et nytt land og marked.
Brak setter fokus på eksport og distribusjon av musikk ut av Norge, og vil se på forskjellene på salg av fysisk vs digitalt salg, hvordan distribusjonen har forandret seg de siste årene og viktigheten av promotering i de enkelte territoriene.

Foredragsholder er Kristine Bjørnstad fra Cosmos Music Group (Naomi Pilgrim, Kid Astray, Casiokids), fraflyttet bergenser og en del av Get Dancy-konseptet.

KURS FOR ARRANGØRER

Juss og artistkontrakter for arrangører (i samarbeid med Norsk Rockforbund)

Konsertarrangørenes interesseorganisasjon, Norsk Rockforbund, ga tidligere i år ut Jusshåndbok for konsertarrangører. Jusshåndboka er en juridisk veiledning og et verktøy for konsertarrangører, med formål om å gjøre jussen tilgjengelig og lesbar for ikke-jurister. Forfatter og jurist Henriette Larsen vil trekke frem hovedpunktene i hvert kapittel som omfatter kontrakter, organisasjon og ansvar, ansatte og frivillige, økonomi, HMS, markedsføring og opphavsrett. Jusshåndboka skal bidra til større bevisstgjøring rundt det ansvaret arrangører har.

Artistkontrakter og ridere

Artistkontrakter og ridere er noe alle arrangører må forholde seg til. Når er en bindende kontrakt inngått? Hvilke vilkår gjelder gjennom kontrakten og hva kommer i tillegg gjennom ridere? Forfatter av Jusshåndbok for konsertarrangører Henriette Larsen, vil i dette foredraget se nærmere på disse forholdene ved artistkontrakter:

 • Personlig ansvar for den som signerer kontrakten
 • Avlyst konsert, forsinkelser eller endringer som har betydning for konserten
 • Vilkår i ridere
 • Heving av kontrakt
 • Prisavslag og erstatning

Markedsføring av Bergen som arrangørby for kulturelle arrangementer

Hva gjøres i dag og hvordan kan vi alle bli bedre mot det tilreisende marked?
Ole Warberg fra Bergen Reiselivslag kommer for å informere om visitBergen og arbeidet for å gjøre Bergen attraktiv for tilreisende, og hvordan de mange konsertarrangørene i byen kan bidra til og  tjene på et samarbeid med reiselivet.

Påmelding

Gratis påmelding for Brak-medlemmer i skjemaet under.

Kurs og panelsamtaler er på Litteraturhuset i Bergen. Registrering og lunsj finner sted på Østre.

Påmelding: Fyll ut dette skjema.

Siste nytt