Bergen kommune – Residency i Vilnius

På kort varsel lyses det på nytt ut opphold i august på vår residency i Vilnius for scenekunstnere fra Bergen. Søknadsfristen er fredag 20. juni, og svar på søknad vil komme før sommeren.

Ny søknadsrunde for residency i Vilnius

Bergen kommune har et samarbeid med Arts Printing House i Vilnius om gjesteproduksjonsopphold for fri scenekunst. Arts Printinting House er en svært viktig aktør i scenekunstmiljøet i Øst-Europa. De har flere festivaler og deltar i diverse internasjonale nettverk. Miljøet har vært et svært viktig kontaktnett for flere norske kompanier som har hatt utstrakt turné- og co-produksjonsvirksomhet i denne delen av verden. Huset utvikles kontinuerlig og åpnet formelt i 2009, men har vært brukt også i årene før. Det inneholder tre studioer, to scener, kontorfasiliteter, administrasjonslokaler og bibliotek. Huset drives av en liten stab som har svært god kontakt med det lokale kunst- og kulturmiljøet.

Bergen kommune, Seksjon for kunst og kultur, i samråd med APH, velger ut den søknaden som passer best i henhold til prosjekt, tidspunkt og plan for oppholdet, inkludert beskrivelse av involvering av lokale kunstnere. Ved spørsmål kontaktes Tine Rude, rådgiver for scenekunst, tine.rude@bergen.kommune.no eller 55 56 58 73

Se her for mer info og søknadsskjema.

Siste nytt