Bergen kommune – Husleierefusjon Grieghallen

Drifts- og prosjekttilskudd til amatører eller frivillig kulturaktivitet.

Det kan blant annet søkes støtte til barne- og ungdomsformål, etablering av aktivitet (utstyr og innredning), jubileer og markeringer, vedlikehold av ikke-kommunale kulturbygg, formidlingsvirksomhet, kursvirksomhet innen kunst og kulturfeltet, lokale kulturdager og arrangementer, konserter og forestillinger.

Det er særskilte regler for husleierefusjon i Grieghallen og Logen, for kor, korps og orkester og for konserter og forestillinger.

Målgruppe

Alle aldersgrupper og alle kunst- og kulturarter omfattes av tilskuddsordningen.

Kriterier/vilkår

Midlene skal i hovedsak benyttes til aktiviteter; frivillig og deltakende prosjekter der det frivillige eller amatørmessige står i sentrum, men kan også tildeles prosjekter med profesjonelle i samarbeid med frivillige.

Ved behandling av søknaden vektlegges følgende:

Søkers gjennomføringsevne
Arrangementets kulturelle eller kunstneriske målsetninger, nivå og innhold
Prosjektets/arrangementets publikumspotensiale
Balansert budsjett og planer for markedsføring
Gjeldende kulturpolitiske prioriteringer i Bergen kommune.

Særlig for refusjon i Grieghallen:
Frivillige kulturorganisasjoner med tilhold i Bergen kan søke om refusjon av husleie ved arrangement i Grieghallen. Ordningen gjelder bl.a. kor, korps, orkester, teater- og dansegrupper, musikkteater, grupper fra kulturskolen, ungdomsklubber og foreninger.
Husleierefusjonen kan maksimalt dekke grunnleie i store sal, Peer Gynt salen eller foajeen omfattende strøm, basisbelysning, en scenemester, vakthold og resepsjonstjeneste. Alle andre utgifter må dekkes av leietaker.

Se her for mer info og søknadsskjema.

Siste nytt