Bergen kommune – Artists in Residence Berlin

Bergen kommune har etablert en kunstnerleilighet i Berlin til bruk for kunstnere som har sitt virke i Bergen. Intensjonen med den kommunale kunstnerleiligheten er å gi kunstnere mulighet til å videreutvikle sin kompetanse i en stimulerende internasjonal sammenheng og å knytte seg opp til fagmiljøer og nettverk med utgangspunkt i Berlin.

Hva tilbyr Artist in Residence Bergen – Berlin?

– Som gjestekunstner innen denne ordningen får du en leilighet i Schöneberg. Leiligheten er 75 m2 og huser fint enkeltkunstnere, par, samarbeidspartnere eller en liten familie. Det er lytt i leiegården, og hensyn må tas. Det er anledning til å ha besøk, men USF og huseier må til enhver tid vite hvem som er i leiligheten av sikkerhetshensyn.
– 2000 kr/mnd i reisestøtte. Summen er uavhengig av om én eller to sammen har fått tildelt periode.
– Gjestekunstneren får en kontaktperson i Berlin, som hjelper med praktiske ting samt tipsing om miljøer og arrangementer.

Hva krever ordningen av gjestekunstneren?

– Forberedelser til oppholdet. Ordningen er selvstyrt, og gjestekunstneren er selv ansvarlig for å gjøre oppholdet optimalt. Det legges vekt på dette i vurderingen av søknader.
– Tilrettelegging av arbeidsforhold. Det er eksempelvis ikke anledning til støyende arbeid i leiligheten, og heller ikke arbeid som kan slite/ødelegge overflater i leiligheten. Adm USF Verftet gjør sitt beste for å hjelpe til med å legge forholdene til rette.
– En gyldig reiseforsikring.

Ser her for mer info og søknadsskjema.

Siste nytt