BandOrg Frifond

bandORG smeller til med en ekstra tildelingsrunde i 2013!

Denne eposten er sendt til nye medlemmer og de av våre band som ikke har søkt bandORGs Frifondpenger tidligere i år. I denne runden er det veldig kort søknadsfrist: 1. desember og vi gir kun støtte til kjøp av utstyr og innspillingsprosjekter som kan dokumenteres for innen rapporteringsfrist 31. desember. Det kan også søkes støtte til allerede gjennomførte innspillingsprosjekter (plate og musikkvideo).

Søknadsskjema:

Vi har kun elektronisk søknad som ligger på nettsidene våre. Lenke til søknadskjemaet finner du nederst i e-posten. Pass på at du leser nøye gjennom søknadskriteriene og fyller ut all nødvendig informasjon i søknadskjemaet og da særlig navn og alder på samtlige medlemmer i bandet. Ufullstendige søknader blir ikke behandlet!

Sørg for at nettsiden/sider for sosiale medier er oppdatert. bandORGs tildelingsutvalg gjør en helhetlig vurdering av både søknad og søker. Vi leser altså biografien deres, ser på konsert- og turnéplaner og hører selvfølgelig på musikken!!

Hva vi gir støtte til og hvor mye:

Vi gir kun støtte til kjøp av utstyr og innspillingsprosjekter som kan dokumenteres med kvitteringer innen rapporteringsfrist 31. desember.

Det kan også søkes støtte til allerede gjennomførte innspillingsprosjekter (plate og musikkvideo). Vi gir i gjennomsnitt 10.000 kroner pr. band. Noen får en god del mer, andre får mindre.

Krav til søker og søknad:

1. Mininum 1/3 (en tredjedel) av medlemmene i bandet må være UNDER 26 år før søknadsfrist

2. Bandet må bestå av minst 3 medlemmer.

3. Bandet ditt må være medlem i bandORG. Søk om å bli medlem her

4. Band som har fått tildelt Frifondstøtte gjennom bandORG i tildelingsrunde 1 og 2 kan IKKE søke i denne runden. Band som har fått Frifondstøtte tidligere i år via Frifond.no kan heller ikke søke.

5. Bandet MÅ ha levert fullstendig utfylt og signert Årsrapport (obligatorisk bandrapport) innen søknadsfristen 1. desember. Årsrapportskjema kan lastes ned herfra: http://www.bandorg.no/skjema/ og legges ved søknaden.

6. Bandet ditt må ha betalt kontingent før søknadsfristen.

7. Band som får støtte skal bruke pengene i 2013 og levere Frifondrapport innen rapportfristen 31. desember 2013

Viktig! Les hva dere kan søke til her.

Søknadsskjema: http://www.bandorg.no/penger/bandorgs-frifondpenger-ekstratildeling2013/

Siste nytt