Artist in Residence Bergen – New York

INFORMASJON OG SØKNAD
Artist in Residence Bergen – Brooklyn i New York er igangsatt, utviklet og administrert av USF.
Bergen kommune finansierer prøveprosjektet.

Viktig: Tilbudet er under endring, og nettsiden oppdateres når ny informasjon er på plass.
PointB, som vi har samarbeidet med siden 2007, kommer ikke til å fortsette med gjestekunstneropphold etter 2014. Vi jobber pr tiden med å finne alternativer, og det er flere interessante muligheter på gang. Men det er ikke sikkert at prosjektet vil være ferdig planlagt til søknadsfrist 10. mai. Vi ber dere likevel om å søke til søknadsfrist, og så må detaljene komme på plass senere. Vi planlegger å fortsatt ha mulighet for opphold for profesjonelle kunstnere fra alle faggrupper.

NESTE SØKNADSFRIST 

Neste søknadsfrist er 10. mai 2014 og gjelder for opphold i perioden
 januar – februar – mars – april – mai – juni 2015
 (med forbehold om videreføring av Bergen kommune og at vi finner et godt prosjekt). 

Profesjonelle kunstnere fra alle faggrupper oppfordres til å søke.

Klikk her for mer info og søknadsskjema

Siste nytt