Årsmøte, styrevalg og sommerfest i Brak

Årsmøte, styrevalg og sommerfest i Brak

Velkommen til årsmøte og sommerfest i Brak!

Sted: Snekkerbrakken, Bergenhus festning
Tid: 16. juni 17:00

I tillegg til de tradisjonelle årsmøte-ritualene, byr vi på sosiale aktiviteter, mat og drikke!

Meld deg på her: https://forms.gle/XbU4Rjmse7aoY5jY7

Om Årsmøtet:
Årsmøtet er Braks øverste myndighet, og avholdes en gang i året.

Alle Braks medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Hvert medlem har en stemme hver, men man må gjerne stille med flere representanter, for å enes om en stemme. Du kan ikke representere flere aktører ved avstemming – altså kan du kun stemme på vegne av én aktør.

Stemmeberettigede aktører må ha vært medlem i minst en måned i forkant av årsmøtet.

Saker og vedtektsendringer som ønskes behandlet må være styret i hende skriftlig senest to uker før årsmøtet finner sted.

Dagsorden:

Se fullstendig innkalling nederst i saken

  • Årsbudsjett 2021 og regnskap 2019
  • Aktivitetsrapport og handlingsplan 2020-2021
  • Valg av Braks styre. Styremedlemmene velges for 1 eller 2 år. En valgkomité gjør grunnarbeidet og forbereder en innstilling av kandidater til møtet, og årsmøtet velger sitt styre for Brak i kommende periode.

Om Brak:

Administrasjonen består av Vegard Moberg (daglig leder), Elise Hessevik (Prosjektansvarlig / Buzzfond / Grøn Festival), Inni Mowinckel (Prosjektansvarlig / kommunikasjon) og Kristian Stockhaus (Prosjektansvarlig, medlemsveileder).
Styret består nå av Marie Amdam (styreleder), Solgunn Slåtto (Nestleder), Sissel Riise, Thomas S. Øvstedal, Benjamin Berdous, Trine Gabrielsen, Øyvind Solheim (varamedlem).

Sakspapirer:

Innkalling til Årsmøte for Brak 2020

Årsregnskap 2019

Budsjett Brak 2021.

Handlingsplan 2020-2021

Årsrapport 2019

Siste nytt