Årsmøte, styrevalg og sommerfest i Brak

Årsmøte, styrevalg og sommerfest i Brak

Tid for oppsummering og tanker for kommende år! Dette er din største mulighet til å forme Brak, få innsikt i hva Brak har gjort og skal gjøre, våre prioriteringer og satsingsområder. Vi jobber kontinuerlig med å imøtekomme deres ønsker og behov, og inviterer våre medlemmer til årsmøte og sommerfest den 29. mai kl 17.00-20.00 på Muskedunder. Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer stiller!

Velkommen til årsmøte og sommerfest i Brak! 
I tillegg til de gode gamle ritualene som saksgjennomgang, styrevalg og innspill til hva Brak kan gjøre neste år, vil vi by på sosiale aktiviteter, mat og drikke!

Sted: Muskedunder
Tid: 29. mai kl 17.00-20.00

Her blir det servert både mat og drikke!

Om Årsmøtet:

Årsmøtet er Braks øverste myndighet, og avholdes en gang i året.

Alle Braks medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Hvert medlem har en stemme hver, men man må gjerne stille med flere representanter, for å enes om en stemme. Du kan ikke representere flere aktører ved avstemming – altså kan du kun stemme på vegne av én aktør.

Stemmeberettigede aktører må ha vært medlem i minst en måned i forkant av årsmøtet.

Saker og vedtektsendringer som ønskes behandlet må være styret i hende skriftlig senest to uker før årsmøtet finner sted.

Dagsorden:

  • Valg av Braks styre. Styremedlemmene velges for 1 eller 2 år. En valgkomité gjør grunnarbeidet og forbereder en innstilling av kandidater til møtet, og årsmøtet velger sitt styre for Brak i kommende periode.
  • Årsbudsjett 2019 og handlingsplan
  • Aktivitetsrapport og regnskap 2018
  • Det blir enkel servering på begynnelsen av møtet og sosial sammenkomst på Brak-kontoret etterpå.

Om Brak:

  • Administrasjonen består av Vegard Moberg (daglig leder), Elise Hessevik (Prosjektansvarlig Sogn og Fjordane / Buzzfond), Hanne Sætre Thunestvedt (Prosjektansvarlig / Kommunikasjon) og Kristian Stockhaus (Prosjektansvarlig, medlemsveileder).
  • Styret består nå av Marie Amdam (styreleder), Solgunn Slåtto (Nestleder), Sissel Riise, Thomas S. Øvstevold, Benjamin Berdous, Ida Nerbø.

Sakspapirer:

 

Siste nytt