AKKS / Frifond

Frifond er en støtteordning til lokale kulturaktiviteter for musikkgrupper der minst 1/3 av medlemmene er under 26 år. Formålet er å øke barn og unges interesse for musikkaktiviteter.
Band som er medlem i AKKS kan søke tilskudd via denne organisasjonen. Dette er et lavterskel-tilbud, som skal være lett å søke til.

Er bandet ditt medlem i AKKS kan dere søke Frifond-midler fra AKKS.
Dette forutsetter at bandet består av 3 medlemmer eller flere, der minst 1/3 av medlemmene er under fylte 26 år i 2019. Alle bandets medlemmer må være bosatt i Norge.

Band kan søke om midler til eksempelvis utstyr, konserter og annet som kan bidra til å utvikle og styrke deres bandvirksomhet.
Maksimalt tilskudd er 25 000 og utbetales normalt innen 1-2 uker etter tildeling.

Det er et krav at søker har bankkonto i bandets eller kontaktpersonens navn og bandet ditt må levere fullstendig årsrapport innen 10.01.2020
Dere kan ikke motta frifond-midler fra flere steder det samme året.

Les nøye gjennom retningslinjene og fyll ut søknadsskjema.
Søknadsfrist 10.oktober 2019

Er dere ennå ikke medlemmer i AKKS eller må fornye medlemskapet for 2019, er det kjempeenkelt å gjøre noe med!

Her kan du lese mer om medlemskap i AKKS og melde deg inn.
Fyll ut dette skjemaet og send ditt lokale AKKS-kontor ferdig utfylt bandkontrakt, så kan dere også søke Frifond her.

 

Søknadsskjema

Siste nytt