Filtrer på tags

Forsvar den kunstneriske ytringsfriheten : 23.mars kl 10.00

Forsvar den kunstneriske ytringsfriheten : 23.mars kl 10.00

Brak stiller seg bak oppropet for den kunstneriske ytringsfriheten og vil være tilstede på markeringen på Torgallmenningen 23. mars kl 10.00. Sammen med en rekke organisasjoner og aktører slår vi ring om kunstnerne som er under angrep for å ha utøvd sin ytringsfrihet og krever at statsministeren beklager sine uttalelser.

SOLIDARITET MED KUNSTNERNE

Brak stiller seg bak følgende opprop:
Vi ser med bekymring på flere utspill fra politisk hold som kan bidra til å begrense den kunstneriske ytringsfriheten i Norge.
All kunst er fri og grunnleggende for demokratiet. Vi kjemper mot enhver form for knebling av ytringsfriheten — enten denne skjer i Norge eller utenfor landets grenser.Kunstnere skal aldri utsettes for represalier, trusler eller sanksjoner som en følge av innholdet i deres kunst. Det samme gjelder de som støtter kunstnere økonomisk eller driver kunstformidling. Når landets statsminister uttaler at kunstnerne bak forestillingen «Ways of seeing» har et ansvar for tryggheten til politikere er dette et alvorlig forsøk på å begrense den kunstneriske ytringsfriheten. Når Frp i Oslo har ønsket å stoppe det kommunale tilskuddet til teatret med bakgrunn i den samme forestillingen, er dette represalier begrunnet i ytringens innhold. Enda mer alvorlig blir angrepet på ytringsfriheten når de medvirkende i forestillingen mottar personlige trusler mot liv og helse. Det er av vital betydning for vårt demokrati at kunsten utfordrer dem som sitter ved makten og stiller spørsmål ved vedtatte sannheter. Begivenhetene i kjølvannet av forestillingen «Ways of Seeing», viser at ytringsfriheten må forsvares kontinuerlig.Landets politikere, og særlig statsministeren, har spesielt ansvar for ikke å uttale seg på en måte som rammer enkeltkunstnere og deres virke. Vi slår ring om kunstnerne som er under angrep for å ha utøvd sin ytringsfrihet og krever at statsministeren beklager sine uttalelser.Vi oppfordrer derfor alle til å slutte seg til dette oppropet og delta på politisk markering på Torgalmenningen førstkommende lørdag 23.mars klokka 10.00

Les mer på Facebookevent, ses på lørdag!

Siste nytt