Filtrer på tags

Fersk rapport om musikkbransjen viser rekordstor vekst

Fersk rapport om musikkbransjen viser rekordstor vekst

I en rapport bestilt av Music Norway, utarbeidet av BI Centre for Creative Industries, viser at musikkbransjen i Norge har en enorm vekst i perioden 2011-2015 og veksten i sysselsetting og verdiskapning er aller størst i Hordaland.

Relaterte artikler

Om rapporten

“Musikkbransjen er et eksempel på en bransje som har vært gjennom en omstilling fra fysisk til digital økonomi, og som etter en periode med nedgang opplever vekst etter en omstillingsprosess. Denne rapporten kartlegger det som har skjedd etter at bransjen har omstilt seg. Vi tror musikkbransjen også kan være et eksempel for andre bransjer som ennå ikke har kommet seg gjennom digitaliseringstunnelen.”

«Musikkbransjen i Norge 2011 – 2015» inneholder analyser av verdiskaping, sysselsetting, omsetning og lønnsomhet i norske musikkselskaper i tidsperioden 2011-2015. Rapporten har delt bransjen inn i fem delbransjer, som er Live, Innspilt musikk, Rettighetsforvaltning, Management/Opphavere og Musikkinstrumenter. Rapporten har også laget 11 underkategorier av disse.

Rapporten fordeler også selskapene og enkeltpersonforetakene geografisk etter hvor de er virksomme fra. Får dermed en oversikt over hvor musikkbransjen befinner seg, hvilken del av bransjen de opererer i, og deres bidrag til verdiskaping og sysselsetting.

 

Nøkkeltall

▪ Norsk musikkbransje (AS o.a. andre lignende selskapsformer) hadde en samlet verdiskaping på 2,2 mrd. kroner i 2015. Verdiskapingen har økt med 28 prosent fra 2011 til 2015. Halvparten av veksten kom i 2015.

▪ Omsetningen var på 10 mrd. kroner i 2015. Omsetningen har økt med 22 prosent fra 2011 til 2015. Av de 10 mrd. kronene som ble omsatt i 2015 ble 8,1 mrd. kroner omsatt i selskaper med aksjeselskap- og lignende organisasjonsformer. 1,8 mrd. kroner ble omsatt i Enkeltpersonforetak.

▪ Musikkbransjens verdiskapings- og sysselsettingsutvikling har vært sterkere enn i fastlandsøkonomien og den kreative næringen for øvrig i perioden 2011-2015. I disse årene har musikkbransjens verdiskapingsutvikling vært 3 prosentpoeng høyere enn fastlandsøkonomien og 20 prosentpoeng høyere enn den kreative næringen for øvrig. Samtidig har Musikkbransjens sysselsettingsutvikling vært 1 prosentpoeng høyere enn fastlandsøkonomien og 8 prosentpoeng høyere enn den kreative næringen forøvrig.

▪ Hele musikkbransjen (AS o.a. og ENK) sysselsatte 11 665 i 2015. Sysselsettingen har økt med 24 prosent fra 2011 til 2015

▪ Gjennomsnittlig lønnsomhet (målt i driftsmargin) har ligget stabilt rundt 7 prosent i perioden for AS o.a, men økte til 9,1 prosent i 2015

▪ Musikkbransjens ti største bedrifter (AS o.a.) utgjorde hele 44 prosent av samlet verdiskaping i bransjen i 2015.

Oslo utgjør 34 prosent av antall selskaper med verdiskaping på 100 000,- eller mer, og disse utgjør 68 prosent av verdiskapingen i disse selskapene.

▪ Hordalands verdiskaping har hatt en formidabel vekst i løpet av perioden og økte fra 77 mill. NOK i 2011 til 135 mill. NOK i 2015. Denne veksten tilsvarer 75 prosent og er langt høyere enn både Oslos og resten av Norges vekst i samme periode, som begge har hatt en verdiskapingsvekst på 35 prosent.  

Brak mener:

Vi i Brak er svært stolte over hva musikkbransjen i Bergen og Hordaland har oppnådd den siste perioden. Daglig leder, Karen Sofie Sørensen sier:

– Dette er tall som bekrefter våre antakelser om den positive utviklingen som har vært i musikkbransjen de siste årene. Det er vanvittig kult å få slike tallbevis og ikke minst med tanke på den retningen vi er på vei. Disse tallene går bare til 2015 og jeg er ganske sikker på at pilene har gått videre oppover også de to siste årene. Jeg håper det gir en økt tro på hva vi kan få til sammen og at alle enkeltpersonene og selskapene som jobber med musikk får en ekstra motivasjon for å være med på å videreutvikle bransjen.

– Endelig får vi bevis på også den økonomiske verdiskapningen som skjer i musikknæringen i regionen. At det er vekst i hele landet og at Hordaland utmerker seg så markant er utrolig spennende. Det viser hvor viktig den samlede innsatsen til arrangører, bookingbyrå, plateselskap og management er for å en næring som sysselsetter dyktige fagfolk, skaper økte inntekter for artistene og bidrar til å formidle musikk og unike musikkopplevelser for et lokalt, nasjonalt og globalt publikum. Dette hadde ikke vært mulig uten et høyt nivå på artister fra vår region.

– Det må også nevnes at det er med utganspunkt i denne næringsveksten flere selskap har sett behovet for å være med å lage Vill Vill Vest. Festivalen har som mål å igjen skape økt næringsgrunnlag for de musikkselskapene som er her, og forhåpentligvis skape grobunn for flere etableringer.

– Det er veldig bra at disse tallene nå er utarbeidet nasjonalt og vi håper dette er en rapport som blir utarbeidet årlig og kan vise tall for det vi mistenker vil være en ytterligere vekst siden 2017.

 

 

Les BTs artikkel om rapporten her Musikkbransjen i Bergen vokser dobbelt så mye som i Oslo

Les NRKs artikkel om rapporten her Musikkbransjen er blitt dobbelt så stor som oppdrettsnæringen

Les hele rapporten her 

Bilde: Utklipp fra BT

Relaterte artikler

Siste nytt