Filtrer på tags

DUGNADS TILDELINGEN ER KLAR

DUGNADS TILDELINGEN ER KLAR

“Vi visste på forhånd at vi ikke kom til å få inn nok penger til å dekke det totale tapet, men forhåpentligvis kan disse beskjedne midlene hjelpe artistene til å få kommet skikkelig i gang igjen etter brannen. Heldigvis viser det seg også at mange flere enn først antatt hadde forsikring likevel!”,sier daglig leder i Brak, Frøydis Moberg

UTVELGELSEN:
Det ble nedsatt et utvalg som har fordelt midlene som har bestått av:

Hilde Wahl (GramArt)
Sindre Didriksen (Dugnad)
Frøydis Moberg (Brak)

Vurderingene er gjort på bakgrunn av søknader som ble sendt inn til Brak, hvor artistene måtte redegjøre for totalt tap, evt forsikringsutbetalinger, om de har søkt/fått støtte fra andre instanser og hva de søker støtte til. Alle som har sendt inn søknad har fått midler og det er totalt 23 søknader som er sendt inn. Noen av søknadene var flere band som har slått seg sammen.

(Se TILDELINGSLISTE for fullstendig oversikt over mottakere)

Det er fordelt totalt 350 000,-. Dessverre må Brak holde igjen noen av de innsamlede midlene til å betale kostnader knyttet til Dugnadsfestivalen. Det er derimot ikke snakk om kostnader til administrasjon, da Brak tar dette fra eget budsjett.

“Til tross for at Øyafestivalen, Hydro og GramArt hjalp oss stort med å holde kostnadene nede under festivalen så er det likevel noen kostnader som vi ikke kommer unna. Skulle det vise seg at det er penger igjen vil dette selvfølgelig komme tilbake til miljøet”, sier daglig leder i Brak, Frøydis Moberg

Prosessen med å dele ut midlene har dessverre tatt lenger tid enn først antatt. Det er flere grunner til dette, men vi håper at artistene ikke har lidd stort under dette og at tildelingen kommer like godt med på denne siden av nyttår.

Så forhåpentligvis kan vi nå bare se framover, mot mye liv og live, fra og på de bergenske musikkscener!

For nærmere informasjon, kontakt:
Daglig leder i BRAK Frøydis Moberg, mobil: 93 45 65 71

Siste nytt