Filtrer på tags

Cornerteateret søker ny daglig leder

Cornerteateret søker ny daglig leder

Daglig leder avslutter sitt engasjement for Cornerteateret for å begynne i ny stilling, og vi søker hennes etterfølger til en av byens mest spennende kulturjobber.

Cornerteateret  er et produksjons-og visningshus for det frie og frivillige scenekunstfeltet på Vestlandet, og et kreativt scenekunsthus for barn og unge. Daglig leder skal gjennom driften av huset og dets fasiliteter tilrettelegge for og stimulere til utvikling og vekst i det ikke-institusjonaliserte scenekunstfeltet, samt bidra til å skape et kunstfaglig møtested for hele vår region.

Vi søker en kreativ daglig leder, som er motivert til å utvikle Cornerteateret videre. Huset trenger en fleksibel og god lagleder med solid administrativ erfaring. Du bør ha bred kompetanse og erfaring fra kulturdrift, god kjennskap til kulturlivet i Bergen og på Vestlandet, og et sterkt engasjement for det frie feltets vilkår, muligheter og posisjon i det kunstneriske landskapet.

Oppgaver

  • Det overordnede administrative ansvar for Cornerteateret inkludert økonomiansvar og personalansvar.
  • Myndighetskontakt, lokalt, regionalt og nasjonalt.
  • Ansvar for søknads-og rapporteringsarbeidet.
  • Fokus på å effektivisere og profesjonalisere driften.
  • Ansvar for informasjon og synliggjøring av huset som visningsarena gjennom web,  sosiale media og presse. Daglig leder er husets pressekontakt og talsperson.
  • Initiere aktivitet og publikumsutvikling.
  • Initiere samarbeid med andre institusjoner.
  • Daglig leder er Cornerbarens styrer og styremedlem i Bergen Fringe Festival.
  • Rapporterer til styret og er styrets sekretær.
  • Kveldsarbeid må påregnes.

 

Les hele stillingsutlysningen her.

Siste nytt