Filtrer på tags

Brak søker daglig leder i 100 % stilling

Brak er interesseorganisasjonen for det rytmiske musikkmiljøet i regionen Hordaland og Sogn & Fjordane. Organisasjonens formål er å bedre og tilrettelegge rammebetingelser for musikkmiljøet, og å fremme rytmisk musikk likestilt med andre kulturuttrykk. Brak driver landets første regionale kompetansesenter for rytmisk musikk, og har siden oppstarten i 1997 fungert som kontaktpunkt og kompetansehevende organ for aktørene i musikkmiljøet i regionen.

Brak er en åpen medlemsorganisasjon med ca 400 medlemmer fra hele musikknæringen i regionen. Det er gratis å bli medlem og benytte seg av alle Braks tjenester.

Brak er en uavhengig organisasjon som er finansiert av Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Kulturdepartementet.

Brak har i dag to ansatte i 100% stilling, og to ansatte i 50% stilling. Brak har kontor i Bergen og i Leikanger. Daglig leder vil jobbe fra Bergen.

ARBEIDSOPPGAVER

• Daglig leder er ansvarlig for å lede organisasjonen i tråd med vedtatte planverk, samt sammen med styret ansvarlig for at organisasjonen til enhver tid har gode nok styringsverktøy og instrukser. • Jobben innebærer strategi, politikk og prosjektledelse.
• Daglig leder er ansvarlig for den daglige drift; herunder personalledelse, økonomistyring, finansiering og saksbehandling.
• Daglig leder er ansvarlig for at organisasjon tilbyr et aktuelt og relevant faglig program
• Daglig leder er organisasjonens ansikt utad i alle fora
• Utvikle og ivareta relasjoner med medlemsmassen / musikkmiljøet, samt samarbeidspartnere regionalt, nasjonalt og internasjonalt

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

• Bred og relevant erfaring fra kulturlivet• Administrativ erfaring, organisatoriske evner og økonomisk kompetanse
• Gode evner til kommunikasjons og relasjonsbygging
• Bredt nettverk i nasjonalt og internasjonalt musikkliv
• Relevant høyere utdanning, evt. relevant erfaring
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
• Kjennskap til offentlig forvaltning
• Fleksibilitet


BETINGELSER

• Åremålsstilling 3 år, 100 % stilling (mulighet for forlengelse)• Varierte arbeidsoppgaver og selvstendig stilling
• Godt arbeidsmiljø
• Lyse og trivelige kontorlokaler på Kulturhuset USF Verftet
• Lønn etter avtale
• Konkurransedyktige vilkår
• Kvelds- og helgearbeid må påregnes

 

Søknad med CV og referanser sendes på e-post til froydis@brak.no eller pr post til Brak, Georgernes Verft 12, 5011 Bergen


Søknadsfrist 8. mars 2010

FOR MER INFORMASJON
Daglig leder Frøydis Moberg: 93 49 65 71 / froydis@brak.no
Styreleder Inga Moen Danielsen: 98 49 25 14 / inga@brak.no