Filtrer på tags

Brak bransjetreff 27.jan kl 18 – Bergen:Larm

Brak bransjetreff 27.jan kl 18 - Bergen:Larm

Velkommen til årets første Brakbransjetreff! Denne aftenen er viet til By:Larm, alle som skal spille, har spilt eller bare vil danse.

Fredrik Saroea fra YAP og Datarock kommer, mest for å snakke om hvordan man som artist kan få mest mulig ut at festivalen og litt om hva man IKKE bør gjøre.

AK Teigland fra Bygdalarm forteller om hvordan festivaler tenker når de er på bookingtokt og hvordan du skal lure dem på kroken.

Etterpå spiller By: Larm aktuelle Skatebård opp til teppedans til alle ørers glede.

Snakkes der!

OBS: Denne gangen begynner vi til barneTV-tid, 18.00

Dato: 27.januar 2010
Sted: Landmark
Tid: kl 18-20

Siste nytt