Filtrer på tags

Borealis Ung Komponist

Borealis Ung Komponist

Borealis – en festival for eksperimentell musikk presenterer en spennende mulighet for komponister tidlig i sin karriere, uavhengig av alder. Som en del av Borealis sitt engasjement for å oppmuntre til nye musikalske opplevelser og konserter i Bergen, tilbyr de fire komponister muligheten til å delta i et mentorprogram av et års varighet, og som ender med en konsert på Borealis.

Søknadsfrist 15. mai

Borealis har invitert fire internasjonalt anerkjente komponister fra Norge og utlandet for å være mentorer i dette programmet, heriblant amerikanske Natacha Diels og norske Øyvind Torvund. I tillegg vil deltakerne arbeide tett sammen med strykekvartetten Rosella, som består av yngre, spennende og ambisiøse musikere basert i Bergen. Det vil også arbeides med iscenesettelse av verkene før den endelige konserten.

Dette prosjektet har som mål å oppmuntre til bredere diskusjon om og formidling av unge komponisters arbeid på Vestlandet. Det vil også utfordre deltakerne til å tenke utenfor de etablerte musikalske normene. Borealis arbeider aktivt for lik kjønnsrepresentasjon i alle prosjekter vi initierer og oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke uansett kjønn.

Praktisk informasjon:
Det blir holdt 5 økter av 2 dagers varighet, som alle inneholder workshops og møter med mentorene, samt prøver med Rosella. Programmet løper fra juni 2017 til mars 2018, hvor prosjektet avsluttes med en konsert på Borealis 2018.

Søknadskriterier:
– komponister i startfasen av sin karriere (uansett alder)
– ønske om å utvikle seg videre under profesjonelle rammer
– har mulighet for å delta i alle møtene i Bergen
– komponister med tilknytning til Vestlandet kan prioriteres

Søknad skal inneholde følgende:
– CV (dokumentasjon av arbeid som komponist)
– motivasjonsbrev for deltakelse i programmet (skriv om deg selv, hvorfor du vil søke, din tilknytning til Vestlandet, og en ide om hvordan du ville eksperimentert med strykekvartetten)
– lyd/video opptak eller noter av nye verk (kan sendes som linker)

Søknadsfrist er 15. mai 2017
Søknader sendes til post@borealisfestival.no
Spørsmål kan rettes til essia@borealisfestival.no
Borealis Ung Komponist er støttet av Morten Eide Pedersen Minnefond og Norsk Komponistforening.

Borealis er en festival for eksperimentell musikk, som finner sted i Bergen fem dager i mars hvert år. Det er et sted for eventyrlysten lytting, og her feires musikken som ikke lar seg sette inn i velkjente rammer. Borealis er ikke én type eller sjanger av musikk, men i stedet en døråpner til de mest vågale og nyskapende artister og musikere.

Se hele utlysningen her

Siste nytt