Filtrer på tags

Borealis søker praktikanter!

Borealis søker praktikanter!

Borealis er en festival for eksperimentell musikk, som finner sted 5 dager i mars i Bergen hvert år. Søknadsfrist 15. September!

Vi er en liten stab som vokser seg større frem mot festivalen, og vi søker nå etter praktikanter som ønsker seg erfaring med flere av de forskjellige aspektene med å lage festival. Vi søker 3 praktikanter som skal jobbe tett sammen med våre ansvarspersoner innen kommunikasjon, koordinering av frivillige og produksjon.

Vi søker etter folk som er interessert i ny og eksperimentell musikk i alle dens former, og som er interessert i å formidle dette til et publikum. Vi søker etter deg som har lyst å være med å skape en festival som tar godt vare på artister og publikum. Det er mange forskjellige oppgaver som skal løses for å lage Borealis, og du vil få en bred erfaring innen blant annet pressearbeid og kommunikasjon på sosiale medier, eller følge en produksjon fra første ide til ferdig fremføring (og nedrigg!), du vil møte kunstnere, frivillige, musikere og komponister og jobbe med logistikk og planlegging, men viktigst er at du har lyst å være en del av et team som skaper en fantastisk festival i mars 2018!

Kommunikasjon:
Vi søker etter en praktikant som vil jobbe tett sammen med vår kommunikasjonsansvarlig, i jobben med å sette sammen programkatalogen og presentere festivalen til presse og publikum. Vedkommende må være interessert i å jobbe med tekst, være presis og strukturert og kunne formulere seg godt på både norsk og engelsk. I tillegg vektlegges erfaring med bilderedigering og enkle designoppdrag. Ønsket oppstart oktober.

Produksjon:
Vi søker en praktikant som kan få innsikt i den praktiske og tekniske delen av festivalproduksjonen, og som vil jobbe tett med vår produsent, i tillegg til å få egne selvstendige mindre prosjekter. Vedkommende bør ha god teknisk forståelse, gode datakunnskaper og praktisk sans, i tillegg til å være strukturert og like utfordringer.  Ønsket oppstart november/desember.

Frivilligarbeid:
Vi søker en praktikant som sammen med vår frivilligkoordinator kan inspirere og tilrettelegge for våre 80 frivillige. Du vil få unik innsikt i arbeidet fra rekruttering, koordinering av logistikk og planlegging av fest og moro. Ønsket oppstart november/desember.

Som praktikant forplikter du deg til 15 timer/uken, men vi kan legge til rette for den rette personen. Du vil jobbe tett sammen med festivalstaben, samt få selvstendig ansvar for større og mindre oppgaver underveis, og du vil få verdifull erfaring innen festivalavvikling og kulturarbeid. Vi tilbyr et mindre honorar til våre praktikanter, men bidrar ikke til reise og opphold.

Kontakt daglig leder Tine Rude om du har spørsmål. Send søknad med dine kvalifikasjoner og CV, hvilken praktikantstilling du er interessert i – skriv også gjerne om dine musikkinteresser og hvorfor du har lyst til å være en del av Borealis teamet.

Søknad sendes til tine@borealisfestival.no // 95 90 53 76.

Søknadsfrist er 15. september

 

——————————————————————

Call for interns!

 

Borealis is a festival for experimental music that lasts for 5 days each March in Bergen, Norway. We are a small team that grows bigger as the festival approaches and we are now looking for interns who want to gain experience in all aspects of organising and putting on a festival. We’re looking for 3 interns to work closely with the person in charge of communication, production and organising volunteers.

We are seeking people who are interested in new and experimental music in all its forms, and have a passion for communicating this music to a wider audience. We want people who will take good care of both our artists and our audience. There´s always lots to do at a festival, and you´ll get experience working on things like: press, communications and social media; working on a production from the first idea, through its development to its performance (and the derig!); and you will meet artists, volunteers, musicians and composers, and work with logistics and planning. The most important thing is that you want to be part of a team that shapes a fantastic festival in March 2018.

Communication:
We are looking for an intern that can assist our head of communication in the making of the program book and how we present the festival to press and audience. You must be organised and able to work in both Norwegian and English. Picture editing and simple design skills are appreciated.
Planned start-up October.

 

Production:
We are looking for an intern who will get a deep insight in the technical and practical part of festival production. You will work closely with our producer and do smaller projects on your own. Good technical understanding, computer skills and practical sense is required, and you need to be structured and like a challenge.
Planned start-up November/December

 

Volunteer Coordination:
We are looking for a positive, engaged, organized person to work closely together with our volunteer coordinator. Borealis need 80 volunteers, and you will help put in recruiting, logistics and the planning of parties and fun activities.
Planned start-up November/December

 

 

As an intern, you commit to 15 hours a week, although we can be flexible for the right people. You will be working alongside our core team, but you will also be asked to run and develop projects on your own, and you’ll gain valuable experience in all aspects of making a festival and cultural work in general. We offer a small stipend to each intern, but can’t contribute to accommodation or travel costs.

For questions contact Managing Director Tine Rude.
To apply send an application outlining your skills & CV, which internship you apply for, and also comment on your musical interests and why you want to be part of the Borealis team.
Send the application to tine@borealisfestival.no // 95 90 53 76.
Application deadline 15th September

Siste nytt