Filtrer på tags

Bli med i Hulen-styret!

Bli med i Hulen-styret!

11. november skal Hulens representantskap velge nye medlemmer til Hulens styre, og du kan være med og bygge videre på våre 50 år lange tradisjoner med gode konsertopplevelser.

Styret på Hulen består av totalt ti personer og fungerer samlet som en daglig leder-stilling som arbeider med å ivareta den daglige driften av Hulen. Som styremedlem jobber du tett sammen med resten av styret for å skape fantastiske konsertopplevelser, drifte baren, skape et trygt miljø for gjestene med dyktig vertskap og bidra til at fremadstormende band får fotfeste i musikkbransjen via Hulens scene, som opp gjennom årene har opparbeidet seg legendestatus. Styret på Hulen står også for organisering av frivillige, rekruttering, internfester, vaktlister, økonomistyring og mye mer.

Gjennom arbeidet ditt får du virkelig testet og utviklet dine egenskaper innen personalansvar, økonomistyring, samarbeid og lederegenskaper. Det ligger hardt arbeid bak de mange minneverdige konsertopplevelsene og klubbkveldene som arrangeres. Slikt arbeid er også det som kan gi deg muligheten til å kapre drømmejobben senere i livet. Hulen har fostret mange dyktige personer innen kulturlivet, politikken og næringslivet.

Stillingene gjelder for ett år. Det å sitte i styret på Hulen er tidkrevende arbeid, men det er også utrolig givende, lærerikt og en veldig god erfaring å ta med seg videre i arbeidslivet. I tillegg er det en ypperlig måte å bruke ditt engasjement for Hulen i enda større grad. Bruk den nærmeste tiden til å tenke over om du kunne tenke deg å stille til en av stillingene, og ikke nøl med å ta kontakt med oss i valgkomiteen dersom du lurer på noe angående stillingene eller valget. Vår kontaktinfo finner du nederst.

Ønskede egenskaper:
Genuin interesse for å skape en bedre hverdag for frivillige og gjester på Hulen.
Evne til å prioritere arbeidsoppgaver og fordele dem jevnt og rettferdig med andre.
Musikkinteresse. Styret skal sammen med bookinggruppen forme Hulens musikalske program.
Evnen til å diskutere sammen, ha egne meninger om saker, men stå bak avgjørelser som styret tar.

Du trenger ikke tidligere styreerfaring eller å ha vært frivillig på Hulen for å stille til styret.

Valget på Hulen fungerer slik at man stiller til valg på en eller flere stillinger, blir intervjuet av en valgkomité bestående av tre personer og deretter skal Representantskapet på Hulen velge inn personer til de ulike stillingene som til sammen utgjør styret. Det er viktig å påpeke at styret jobber sammen om oppgavene, men de ulike stillingene har særskilt ansvar for sine områder. Under finner du en kort beskrivelse av stillingene som går på valg.

Nestleder
Nestleder skal sammen med leder sørge for at Hulen og styret driftes på en tilfredsstillende måte. I tillegg er nestleder administrativt ansvarlig og jobber med det formelle på Hulen. Å være nestleder krever gode lederegenskaper da han eller hun skal kunne tre inn for leder i situasjoner dette kan bli nødvendig. Tradisjonelt har nestleder ansvar for at alle har det bra og jobber godt sammen i styret. Nestleder har også anledning til å forme sin egen stilling utifra hva Hulen trenger at det jobbes med og litt av egne interesser.

PR-ansvarlig
PR-ansvarlig er ansvarlig for markedsføring av Hulen og Hulens arrangementer. Vedkommende har overordnet ansvar for Hulens nettsider og sosiale medier samt ansvarlig for designere, plakatopphengere og fotografer.

Arrangementsansvarlig
Arrangementsansvarlig er ansvarlig for Hulens underholdningstilbud. Vedkommende har ansvar for å koordinere bookingarbeidet, og sørge for produksjon og gjennomføring av arrangementene på Hulen. Arrangementsansvarlig skal være et kontaktledd til musikkbransjen, både lokalt og nasjonalt, i tillegg kommer ansvar for booking-, DJ- og scenevaktgruppen, samt artistverter og teknikere.

Vaktansvarlig
Vaktansvarlig er ansvarlig for Hulens vakthold og brannsikkerhet. Vaktansvarlig skal alltid jobbe i henhold til gjeldende lover og regelverk, brannvern er en stor del av arbeidet. Vedkommende er overordnet leder for vertgruppen og sørger for at gruppeledere til enhver tid er godt opplært.

Baransvarlig
Baransvarlig jobber for å drifte byens beste bar, med byens blideste bartendere og byens ferskeste øl. Dette krever en god serviceinnstilling blant de frivillige, godt arbeidsmiljø og nok øl av de hippeste øltypene i kjøleskapet. Oppgavene består i å lære opp de frivillige, bestille varer og komponere en velsmakende meny.

Kandidater bes melde sitt kandidatur til valgkomiteen på valg@hulen.no eller for å stille spørsmål.

Siste nytt