Filtrer på tags

Bilder fra bransjetreff / Sommerfest

Bilder fra bransjetreff / Sommerfest

I vår har Brak skapt møteplasser for musikkmiljøet og de andre kulturmiljøene i Bergen en gang i måneden på Landmark. De miljøene vi setter fokus på er design, scenekunst, film og media. Det vil si at vi har prøvd å se hvor og hvordan det er mulig å samarbeide med de forskjellige miljøene, og forhåpentligvis skape gode relasjoner mellom musikkmiljøet og de andre miljøene i byen. Sommerfesten var en slags oppsummering av vårens bransjetreff der vi ville skape et felles møterom for alle de forskjellige kulturmiljøene.

Det ble en veldig vellykket kveld og mange av byens kulturaktører stiftet nye bekjentskaper.

Brak tar sommerferie i juli, men vi kommer sterkt tilbake i august og minner om første bransjetreff med design onsdag 26.august – hold av datoen.

 

Siste nytt