Filtrer på tags

Bilder fra bransjetreff – musikk møter film

Bilder fra bransjetreff - musikk møter film

På brnasjetreffet tok vi for oss caset “Vegas”-filmen og dens bruk av lokal musikk i filmen (Casio Kids, Lars Vaular, Datarock, Enslaved, Fjordenbaby! m.m.).

Kong film og Made management tok oss med gjennom hva de har fått ut av dette samarbeidet, hvilke erfaringer de har gjort seg og hvordan de ser for seg framtidige samarbeid. Det var veldig interessant for oss tilstede å se hva slike felles satsinger kan utgjøre, og diskusjonen etterpå var det mange som ville ha fått stort utbytte av å være med på. Det er ingen tvil om at det var mye kompetanse samlet i rommet!

Her følger bilder fra bransjetreffet og noen av de frammøtte:

Maria Ekehovd – Kong film

(Høyre sofa, fra venstre): Made management, her representert ved Per Mygland, JP Bratland og Mikal Telle.

 

Siste nytt